1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet varsler sanksjon mot TV Vest for å ha sendt politisk reklame

Medietilsynet har ansvar for å påse at kringkastingslovens forbud mot å sende reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn overholdes. Foto Medietilsynet

Medietilsynet varsler sanksjon mot den lokale tv-kanalen TV Vest for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp. Politisk reklame på tv er ikke tillatt etter norsk lov.

Ifølge kringkastingsloven er det forbudt å sende reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn. Medietilsynet har ansvar for å påse at regelverket overholdes, og varsler nå sanksjon etter at TV Vest i Rogaland sendte reklame for Fremskrittspartiet og Sosialliberalt Parti før årets kommune- og fylkestingsvalg.

Vurderer advarsel eller gebyr

– Medietilsynet har varslet TV Vest om at vi vurderer å gi kanalen en advarsel eller et overtredelsesgebyr for brudd på kringkastingsloven, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Også i 2003 sendte TV Vest reklame for et politisk parti, den gangen var det for Pensjonistpartiet. Saken endte i den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som konkluderte med at det var brudd på ytringsfriheten å forby mindre partier å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på TV. Regjeringen valgte å opprettholde forbudet mot politisk reklame, men gjennomførte samtidig flere tiltak for å sikre at mindre politiske partier skulle gis bedre ytringsadgang. NRK fikk utvidet ansvar for å sikre en bred og balansert valgdekning, og Frikanalen fikk støtte for å tilrettelegge for at partier og lister skulle få komme til orde på tv i forbindelse med valgkamp.

Varsler reaksjoner for to innslag

I den foreløpige vurderingen legger Medietilsynet vekt på at TV Vest har sendt partipolitisk reklame i nær tilknytning til et kommune- og fylkestingsvalg.
– Medietilsynets vurdering er at dette er i strid med kringkastingslovens bestemmelser. Vi har derfor funnet det riktig å varsle mulige reaksjoner overfor begge tv-sendingene der det er vist politisk reklame, sier Sekkelsten.

TV Vest får mulighet til å uttale seg før Medietilsynet konkluderer i saken.

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.