1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet varsler sanksjoner mot tre lokalradioer

Medietilsynet varsler sanksjoner mot lokalradioene Hallo Ski (Norsk Lokalkringkasting), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio for å ha videresendt innhold fra Radio Metro. De har også oversteget inntektsgrensen for lokale FM-kanaler i storbyene etter overgangen til digitalradio (DAB).

– Medietilsynets foreløpige vurdering er at Asker og Bærum Lokalradio bryter inntektsbegrensningen på 135 000 kroner i året, mens Hallo Ski og Radio Hurum både bryter denne begrensningen og har videresendt innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Lokalradioene i storbyene skal ikke drive kommersielt

Ved innføringen av digitalradio (DAB) vedtok Stortinget at de største kommersielle lokalradioene i storbyene måtte slukke sine FM-sendinger. Avgjørelsen ble tatt for å unngå at de lokale kommersielle FM-kanalene i storbyene kom i direkte konkurranse med radiokanalene på DAB, og dermed kunne forsinke lytternes overgang til digital lytting. De eneste aktørene som kan sende på FM i storbyområdene etter at riksdekkende radio ble digitalisert er ikke-kommersielle lokalradioer, også kalt nisjeradioer.

Lokalradioene som fortsatt kan sende på FM i storbyene kan årlig tjene inntil 135 000 kroner, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter, i reklame- og sponseinntekter. Et annet vilkår er at det ikke er lov med sam- eller videresending av innhold fra andre radiokanaler.

Får uttale seg før avgjørelsen tas

Medietilsynet fører tilsyn med lokalradiostasjonene som sender på FM-nettet i storbyene for å påse at disse nisjekanalene ikke drives kommersielt.
– Dersom det viser seg at de tre lokalradioene har brutt konsesjonsvilkårene, kan de bli ilagt gebyr og/eller miste konsesjonen, sier Hanne Sekkelsten.

Størrelsen på et eventuelt gebyr blir fastsatt ut fra en skjønnsmessig vurdering, der det blant annet legges vekt på overtredelsens art og grovhet, hva kringkasteren har tjent på regelbruddet og kringkasterens dekningsgrad.

Konsesjonen kan bli inndratt ved gjentatte eller grove overtredelser av lovverket.

De tre lokalradioene får mulighet til å uttale seg før Medietilsynet gjør sin endelige vurdering.

Ved spørsmål, ta kontakt med Hanne Sekkelsten.
For pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.