1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2022

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet avsluttar tilsynet med pengespelreklame på tv

Medietilsynet betraktar vilkåra i vedtaket om pengespelreklame frå 30. mars i år som oppfylte, og fråfell varselet om tvangsmulkt. Foto Medietilsynet/Flickr
Medietilsynet betraktar vilkåra i vedtaket om pengespelreklame frå 30. mars i år som oppfylte, og fråfell varselet om tvangsmulkt. Foto Medietilsynet/Flickr

Medietilsynet har ikkje funne pengespelreklame på Discoverys tv-kanalar FEM, MAX, VOX og Eurosport etter å ha kontrollert kanalane gjennom hausten. – Vi avsluttar derfor dette tilsynet med pengespelreklame på tv, som har haldt på sidan starten av 2021, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet vedtok tidlegare i år å pålegge fem tv-distributørar å stanse reklame for pengespel som ikkje har norsk løyve. Sida 1. januar 2021 har Medietilsynet hatt lovheimel til å kunne stanse slik tv-reklame. Mens tv-selskapet Viasat Group (tidlegare Nent Group) valde å respektere norsk lov ved å slutte å sende denne typen reklame då den nye lovheimelen kom, fortsette Discovery å sende slik reklame fram til 15.august i år, som var fristen frå Medietilsynet .

Kontrollen, som ble gjort i tida mellom 16. august og 1. desember i år på tv-kanalane FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, avdekka ikkje reklame eller sponsoridentifikasjonar for pengespel utan løyve.

– Medietilsynet betraktar derfor vilkåra i vedtaket frå 30. mars i år som oppfylte, og vi fråfell varselet om tvangsmulkt, seier Sekkelsten.

Strengare reglar for alle pengespelaktørar frå neste år

Sjølv om Medietilsynets vedtak har stoppa utanlandske pengespel på de største tv-kanalane som rettar seg mot Noreg, jobbar Lotteri- og stiftelsestilsynet vidare med å stoppe den ulovlege pengespelreklamen på internett og på sosiale medium.

Frå 1. januar neste år blir det strengare reglar for både dei utanlandske og norske pengespelaktørane, både ved å styrke lova for pengespel og gjennom ei ny forskrift.

Lova for pengespel gjer det tydeleg at det er ulovleg å medverke til å tilby eller marknadsføre pengespel som ikkje har løyve i Norge, inkludert norske ambassadørar. Dei utanlandske aktørane kan heller ikkje ha nettsider på norsk med norske betalingsaktørar. I tillegg får dei norske aktørane Norsk Tipping og Norsk Rikstoto strengare krav og må redusere si marknadsføring.

I forskrifta kjem det blant anna krav om risikovurdering av dei som speler, betre internkontroll og forbod mot autoplay og vip-tilbud. Det blir også felles regler for marknadsføring, blant anna krav om tydeleg informasjon om aldersgrense og kontaktinformasjon til hjelpelinja. Pengespel kan heller ikkje bli framstilt som risikofritt.

Fakta om pengespelreklame som er forboden etter norsk lov

  • Etter pengespellovgivinga, som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar, er det forbode å marknadsføre pengespel som ikkje har løyve i Noreg. Dei norske aktørane som i dag har løyve til å reklamere på tv, er Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Postkodelotteriet og Pantelotteriet.
  • Frå 1. januar 2021 kom det ein ny regel i kringkastingslova som gjer det mogleg for Medietilsynet å pålegge norske distributørar å hindre eller vanskeleggjere tilgangen til å marknadsføre pengespel som er i strid med norsk rett på tv og i audiovisuelle bestillingstenester.
  • Medietilsynet kan berre gi pålegg om å hindre pengespelreklame dersom det er mogleg – etter avtale eller teknisk – å hindre eller vanskeleggjere tilgangen til marknadsføringa, og dersom eit pålegg er tenleg.
  • Medietilsynet påla tidlegare i vår tv-distributørane Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente å stoppe marknadsføringa av pengespela Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanalar FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge.
  • Ein nyleg kontroll frå Medietilsynet visar at tv-distributørane og Discovery fortsatt ikkje sender reklame for utanlandske pengespel etter august i år.
  • Frå 1. januar 2023 kjem nye innstrammingar i lova for pengespel og i ei ny forskrift, som blant anna gjer det forboden å medverke til å tilby eller marknadsføre pengespel som ikkje har løyve i Norge, strengare reglar for marknadsføring og tydeleg informasjon om aldersgrense og kontaktinformasjon til hjelpelinja.