1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2022

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet opprettholder vedtak om å stanse pengespillreklame på tv

Dersom tv-distributørene ikke stopper pengespillreklamen innen 15. august i år, risikerer de å måtte betale et konkret beløp i tvangsmulkt for hver dag pålegget ikke er oppfylt. Foto Medietilsynet
Dersom tv-distributørene ikke stopper pengespillreklamen innen 15. august i år, risikerer de å måtte betale et konkret beløp i tvangsmulkt for hver dag pålegget ikke er oppfylt. Foto Medietilsynet

Medieklagenemnda skal behandle klagene etter at Medietilsynet nå har valgt å opprettholde sine vedtak om å stanse pengespillreklame på tv. To av de fem tv-distributørene som fikk pålegg om å stanse reklamen, har klaget på vedtakene.

Medietilsynet påla tidligere i vår tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente å stoppe markedsføringen av pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. To av de fem distributørene, Telia og Altibox, har klaget på vedtakene. Mens Telia klaget på selve vedtaket, klaget Altibox på tidspunktet for når pengespillreklamen må stoppes.

– Klager behandles først av Medietilsynet. Vi er kommet til at vi opprettholder våre vedtak, og da går sakene videre til Medieklagenemnda, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet har avslått krav om utsatt iverksettelse

Begge distributørene som klaget, har bedt om at vedtakene ikke skulle iverksettes før klagene er ferdigbehandlet av Medieklagenemnda eller i domstolene. Dette har Medietilsynet avslått.

– Selv om partene har et legitimt behov for å få prøvd gyldigheten av vedtakene og forholdet til EØS-retten, har vi vurdert at hensynet til problemspillerne må veie tyngre. Slik reklame er en sterkt medvirkende årsak til at nordmenn spiller ulovlige pengespill, som gir høy risiko for å utvikle spilleproblemer. Slik saken nå står, mener vi at det ikke er grunnlag for å utsette iverksettelsen av vedtakene. Reklame på tv for pengespill som ikke er tillatt i Norge, bør fjernes så raskt som mulig, sier Velsand.

Dersom distributørene ikke retter seg etter vedtakene innen 15. august i år, risikerer de tvangsmulkt i form av et konkret beløp som må betales for hver dag pålegget ikke er oppfylt.

Discovery har stevnet staten for retten

Regelen i kringkastingsloven, som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge norske distributører å stanse pengespillreklamen rettet mot norske tv-seere, trådte i kraft 1. januar 2021.

I motsetning til NENT Group, som stoppet å sende pengespillreklame fra dette tidspunktet, har ikke Discovery villet rette seg etter det norske markedsføringsforbudet. Discovery har nå stevnet staten ved Kultur- og likestillingsdepartementet for retten, fordi selskapet mener Medietilsynets vedtak mot de fem norske distributørene strider mot EØS-retten og derfor er ugyldige.

Fakta om pengespillreklame som er forbudt etter norsk lov

  • Etter pengespillovgivningen, som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
  • Fra 1. januar 2021 kom det en ny regel i kringkastingsloven, som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge norske distributører å hindre eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som er i strid med norsk rett på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester.
  • Medietilsynet kan kun gi pålegg om å hindre pengespillreklame dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføringen, og dersom et pålegg er forholdsmessig.
  • Medietilsynet påla tidligere i vår tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente å stoppe markedsføringen av pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Distributørene har frist til 15. august i år med å stoppe pengespillreklamen.
  • Totalt brukte pengespillselskapene 582 millioner kroner på tv-reklame rettet mot norske seere fra august 2020 til juli 2021. Utenlandske spillselskap, som ikke har tillatelse i Norge, sto for 72 prosent av all pengespillreklame målt i kroner og 85 prosent av det totale antallet pengespillreklamer på norske tv-skjermer i denne perioden, viser tall fra Nielsen Media Research.