1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2022

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet pålegger tv-distributørene å stoppe pengespillreklame fra Discovery

Medietilsynet mener hensynet til de som sliter med spilleproblemer må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført ved å måtte fjerne reklamen fra Discoverys tv-kanaler. Foto Medietilsynet
Medietilsynet mener hensynet til de som sliter med spilleproblemer må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført ved å måtte fjerne reklamen fra Discoverys tv-kanaler. Foto Medietilsynet

Tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente må stanse markedsføringen for utenlandske pengespill på Discoverys tv-kanaler. Det har Medietilsynet bestemt. – Tiltaket er viktig for å begrense problemspillingen i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har vedtatt å pålegge tv-distributørene å stanse reklamen for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Pålegget gjelder reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Distributørene har frist til 15. august med å rette seg etter vedtaket.

– Medietilsynet har gjennomført en omfattende saksbehandling som ligger til grunn for vedtakene som nå er gjort, sier Velsand.

Medietilsynet mener distributørene kan hindre reklame gjennom avtaler

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2021, gir Medietilsynet mulighet til å pålegge norske tv-distributører å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Tv-distributørene får først plikt til å hindre pengespillreklamen når Medietilsynet har fattet vedtak om pålegg. Medietilsynet varslet distributørene om et mulig pålegg våren 2021, etter å ha avdekket en rekke lovbrudd i tilsynskontroller. Nå har distributørene altså fått beskjed om at de må sørge for at den ulovlige reklamen blir fjernet fra tv-skjermene.

Medietilsynet mener tv-distributørene kan sette som vilkår for formidlingen at sendingene på tv-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge ikke skal inneholde markedsføring for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe. Dette gjelder både reklameinnslag og sponsoridentifikasjon.

– Vår vurdering er at det å sette vilkår gjennom en avtale er den mest hensiktsmessige og treffsikre fremgangsmåten for å hindre tilgangen til reklame. Men distributørene står fritt til å velge andre metoder dersom de ønsker det, sier Velsand.

Medietilsynet vurderer at hensynet til problemspillerne må veie tyngst

55 000 nordmenn defineres som problemspillere, og det er de som blir mest påvirket av pengespillreklamen, ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Problemspillingen koster det norske samfunnet fem milliarder kroner hvert år, rapporteres det i en ny undersøkelse fra Lotteritilsynet.

– Medietilsynets vurdering er at hensynet til de mange som sliter med spilleproblemer, må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført ved å måtte fjerne reklamen. Denne vurderingen ligger til grunn for våre vedtak, sier Velsand.

Dersom distributørene ikke retter seg etter vedtaket innen 15. august, risikerer de tvangsmulkt i form av et konkret beløp per dag pålegget ikke oppfylles.

Fakta om pengespillreklame som er forbudt etter norsk lov

  • Etter pengespillovgivningen, som Lotteritilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
  • Fra 1. januar 2021 kom det en ny regel i kringkastingsloven, som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge norske distributører å hindre eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som er i strid med norsk rett på tv og i bestillingstjenester. Formålet er å skjerme forbrukere mot markedsføring fra selskap som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.
  • Medietilsynet kan kun gi pålegg om å hindre pengespillreklame dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføringen.
  • Plikten til å hindre pengespillreklame som ikke har tillatelse i Norge, gjelder først etter at Medietilsynet treffer et vedtak med pålegg om å hindre reklamen. I vedtaket setter Medietilsynet en frist for når plikten inntreffer.
  • Totalt brukte pengespillselskapene 582 millioner kroner på tv-reklame rettet mot norske seere fra august 2020 til juli 2021. Utenlandske spillselskap, som ikke har tillatelse i Norge, sto for 72 prosent av all pengespillreklame målt i kroner og 85 prosent av det totale antallet pengespillreklamer på norske tv-skjermer i denne perioden, viser tall fra Nielsen Media Research.