1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2022

Nytt fra Medietilsynet

Ny rapport fra Medietilsynet: Godt økonomisk år for avisene i 2021

Vi må tilbake til årene før finanskrisen i 2008 for å finne en større økning i avisenes driftsinntekter enn det var i fjor. Foto Medietilsynet
Vi må tilbake til årene før finanskrisen i 2008 for å finne en større økning i avisenes driftsinntekter enn det var i fjor. Foto Medietilsynet

Norske aviser fikk et svært godt driftsøkonomisk år i 2021, viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Fjoråret ble ett av de mest lønnsomme årene det siste tiåret. Det skyldes økte driftsinntekter og en kontrollert kostnadsvekst, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Avisenes driftsresultat økte med totalt 170 millioner kroner i fjor, tilsvarende 25 prosent, til 849 millioner kroner. Rekordmange aviser gikk med overskudd før skatt i 2021.

– En stor del av forbedringen skyldes at avisene har hentet tilbake inntekter som gikk tapt under koronapandemien. Men inntektene var også 444 millioner kroner, eller 3,8 prosent, høyere i 2021 enn i 2019, før pandemien inntraff. Dette kan indikere at et mangeårig inntektsfall har snudd, sier Velsand.

Sist avisenes inntekter var like store, var før finanskrisen i 2008

Fra 2020 til 2021 økte avisenes driftsinntekter med 788 millioner kroner, eller 7,0 prosent, til 12,1 milliarder kroner. Til sammenligning hadde avisene 15,2 milliarder kroner i inntekter i toppåret 2008. – Vi må tilbake til årene før finanskrisen i 2008 for å finne en større økning i avisenes driftsinntekter enn det var i fjor, sier Velsand.

Brukerinntektene (inntekter fra abonnement og løssalg) har vært avisenes største inntektskilde siden 2015, og økningen fortsatte i fjor med en vekst på 274 millioner, eller nesten fire prosent. For annonseinntektene representerte 2021 et brudd i den utviklingen som har pågått siden Facebook og Google kom inn på det norske annonsemarkedet i 2013. De siste fem årene har avisenes annonseinntekter falt med 228 millioner kroner, eller litt over fem prosent, men i 2021 økte annonseinntektene med 547 millioner kroner, eller 14,8 prosent.

139 flere årsverk i 2021

Rapporten viser også at avisene kommer stadig lenger med den digitale transformasjonen. Det rene digitale opplaget økte med vel 16 prosent i 2021, og de digitale brukerinntektene utgjør nå knappe 37 prosent av de totale brukerinntektene. I 2021 var de digitale annonseinntektene for første gang større enn annonseinntektene på papir, med 57 prosent.

Medietilsynets rapport dokumenterer også at avisene igjen ansetter, og antall årsverk økte totalt med 139, eller 3,4 prosent, i 2021.

Dette tyder heldigvis på at pandemien ikke har svekket avisenes redaksjonelle kraft, sier Velsand.

Etter betydelige kostnadsreduksjoner i pandemiåret 2020, økte kostnadene igjen for alle aviskategorier i fjor, og er nå tilbake på samme nominelle nivå som i 2016. En stor del av kostnadsveksten i 2021 skyldes økte lønnskostnader på grunn av flere årsverk.

Lese hele økonomirapporten for avisene her

Norske avisers driftsøkonomi i 2021

  • Avisene hadde et samlet driftsresultat på 849 millioner kroner før statlige tilskudd i 2021. Det er en vekst på 170 millioner kroner, eller 25,1 prosent, fra 2020.
  • Driftsinntektene økte med 788 millioner kroner, eller 7,0 prosent, til 12,1 milliarder kroner, fra 2020 til 2021.
  • Inntektene fra papirutgavene ble redusert med 285 millioner kroner i 2021, eller 3,9 prosent, mens de digitale inntektene økte med 1,073 milliarder kroner, eller 26,5 prosent.
  • Avisene hadde totalt 7,3 milliarder kroner i brukerinntekter i 2021. Hele veksten på 3,7 prosent fra 2020 kom fra digitalt abonnementssalg. Brukerinntektene økte for alle typer aviser.
  • Avisenes annonseinntekter økte med 547 millioner kroner, eller 14,8 prosent, til 4,3 milliarder kroner i 2021.
  • I 2021 økte de totale annonseinvesteringene i Norge til 23,5 milliarder, fra 19,8 milliarder kroner i 2020. Facebook og Google står for størstedelen av veksten. I 2021 var de globale aktørenes reklameinntekter i det norske markedet på 9,2 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som avisenes reklameinntekter på 4,3 milliarder kroner.
  • Avisenes driftskostnader var i 2021 på 11,2 milliarder kroner, en økning på 5,8 prosent fra 2020. En viktig årsak til kostnadsveksten var at antall årsverk økte med 139, eller 3,4 prosent.

Om rapporten

I alt 232 aviser som blir solgt i abonnement og løssalg, er inkludert i rapporten. Bare aviser som kommer ut hver uke eller oftere er med, og gratisaviser er ikke omfattet. Nettavisen er inkludert i rapporten fra 2020, fordi den tidligere gratisavisen i 2021 for første gang fikk vesentlige deler av sine inntekter fra salg av avisabonnement. Rapporten er basert på tall avisene selv har rapportert til Medietilsynet for 2021.