1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2022

Nytt fra Medietilsynet

Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Én av tre har sett falske nyheter om Ukraina

Over halvparten av dem som hadde sett falske, usanne nyheter eller informasjon om Ukraina-krigen, oppgir å ha sett dette i sosiale medier. Foto Medietilsynet
Over halvparten av dem som hadde sett falske, usanne nyheter eller informasjon om Ukraina-krigen, oppgir å ha sett dette i sosiale medier. Foto Medietilsynet

Hver tredje nordmann har sett informasjon eller nyheter om Ukraina-krigen som de fant ut var falsk, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. – Mange har sett falsk informasjon i sosiale medier. Tallene i undersøkelsen understreker betydningen av å ha en kritisk tilnærming til det vi leser, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Én av tre (32 prosent) sier de har kommet over nyheter, bilder eller videoer om Ukraina-krigen som de senere fant ut var falske eller hadde informasjon som ikke stemte. Det kommer frem i en spørreundersøkelse analyseselskapet Sentio Research Norge har utført for Medietilsynet. 41 prosent oppgir at de ikke har sett denne type falsk informasjon, mens 27 prosent sier de er usikre.

Flest oppgir å ha sett falske nyheter eller informasjon i sosiale medier

Over halvparten (56 prosent) av dem som hadde sett falske, usanne nyheter eller informasjon om Ukraina-krigen, oppgir å ha sett dette i sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn, YouTube etc.). 27 prosent oppgir å ha kommet over falske nyheter på nasjonale radio og tv-kanaler, mens 28 prosent sier at de har funnet slike nyheter i nasjonale aviser/nettsteder. Det var mulig å krysse av på flere alternativer.

– Spredning av propaganda og falsk informasjon er en del av moderne krigføring. Det gjør det krevende å skille sant fra usant. Uavhengige, redaktørstyrte medier legger stor innsats i å kvalitetssikre informasjonen de formidler, og er dermed en viktig motvekt til desinformasjon og falske nyheter. Det at så mange sier de har sett falske eller usanne nyheter i redaktørstyrte medier, kan også skyldes at folk oppgir å ha sett falske nyheter i form av medieomtale av falske eller usanne nyheter, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Lørdag ble det kjent at flere medier nå går sammen for å samarbeide om å verifisere innhold fra krigen i Ukraina.

– Dette er et viktig tiltak for å ytterligere styrke tilliten til innholdet i de redaktørstyrte mediene, sier Velsand.

Stopp, tenk og sjekk før du deler

Medietilsynet jobber også for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter, blant annet gjennom kampanjen Stopp.Tenk.Sjekk. Kampanjen er et samarbeid mellom Medietilsynet, faktasjekk-redaksjonen Faktisk.no og Landslaget for norske lokalaviser (LLA), og oppfordrer til å tenke før man deler innhold i sosiale medier. 

– Vi ser et stort behov for økt bevisstgjøring om spredning av falsk informasjon og mer kunnskap om hva man selv kan gjøre. Vi oppfordrer folk til å være kritiske til det de leser, særlig det som deles fra ukjente kilder i sosiale medier, sier Velsand.

Økt nyhetskonsum – menn leser mest om krig

Undersøkelsen fra Medietilsynet viser også at nyhetskonsumet i befolkningen er høyt. Fire av fem (83 prosent) oppsøker nyheter om Ukraina-krigen daglig eller hyppigere. Én av fem (18 prosent) oppgir at de sjekker nyheter om dette temaet fem ganger daglig eller oftere. Nyhetskonsumet ser også ut til å ha økt, fire av ti (43 prosent) oppgir at de oppsøker nyheter hyppigere nå enn før krigen, og det gjelder særlig menn og godt voksne. 12 prosent av kvinnene i undersøkelsen oppgir at de ser mindre nyheter nå enn før krigen.

– Totalt sett har Norge et høyt nyhetskonsum, og redaktørstyrte medier står sterkt, både når det gjelder bruk og tillit. Det er viktig å ha troverdige kilder å lene seg på når nyhetsbildet er så komplisert som nå, sier Velsand.

Fakta om Medietilsynets falske nyheter-undersøkelse

  • 32 prosent sier de har kommet over nyheter, bilder eller videoer om Ukraina-krigen som de senere fant ut var falske eller hadde informasjon som ikke stemte. 41 prosent oppgir at de ikke har sett denne type falsk informasjon, mens 27 prosent sier de er usikre.
  • 56 prosent av dem som hadde sett falske, usanne nyheter eller informasjon om Ukraina-krigen, oppgir å ha sett dette i sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn, YouTube etc.). 27 prosent oppgir å ha kommet over falske nyheter på nasjonale radio og tv-kanaler, mens 28 prosent sier at de har funnet slike nyheter i nasjonale aviser/nettsteder. Det var mulig å krysse av på flere alternativer.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. - 30. mars av analyseselskapet Sentio Research Norge for Medietilsynet. 1017 personer deltok i den webbaserte undersøkelsen.