1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Fagutvalg og klagenemnder

Fagutvalg og klagenemnder

Klagenemnda for klager på vedtak om gebyr etter vallova

Vedtaka i Medietilsynet om lovbrotsgebyr kan klagast til ei uavhengig klagenemnd som er oppnemnd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klageorganet er uavhengig og skal ikkje kunne instruerast av departementet, verken om lovtolking, vurdering, avgjerd av enkeltsaker eller saksbehandlinga. 

Medlemmer:

Harald C. Bjelke jr., leiar

Kyrre Eggen, medlem

Birgit Røe Mathisen, medlem

Camilla Sophie Vislie og Johann Roppen er valde som varamedlemmer til klageorganet.

Sekretær: Erik Børresen

Nemnda blei oppretta av Kongen i statsråd 1. september 2021 og er vald for ein periode på fem år.