1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Medietilsynets strategi 2021–2023

Strategiplanen beskriver hvordan Medietilsynet skal jobbe for et sterkt demokrati og ytringsfrihet i Norge, gjennom å bidra til å oppfylle statens mediepolitiske mål.

Strategiplanen beskriver Medietilsynets samfunnsoppdrag, målgrupper, hovedmål og strategien som er lagt for å nå målene i perioden 2021–2023.

Dialog.png

Medietilsynet strategi 2021–2023