1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Medietilsynets strategi 2021–2023

Et bilde av tre personer som smiler og ler, foran ligger ikoner for meldinger og snakkebobler.

Strategiplanen beskriver hvordan Medietilsynet skal jobbe for et sterkt demokrati og ytringsfrihet i Norge, gjennom å bidra til å oppfylle statens mediepolitiske mål.

Strategiplanen beskriver Medietilsynets samfunnsoppdrag, målgrupper, hovedmål og strategien som er lagt for å nå målene i perioden 2021–2023.

Dialog.png

Medietilsynet strategi 2021–2023