1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan på mediefeltet, og er underlagt Kulturdepartementet.

Departementet legger rammene for Medietilsynets arbeid gjennom et årlig tildelingsbrev.

Styringsdokumenter

Årsrapporter

Medietilsynet skal årlig levere en rapport som dokumenterer om hovedmålene som er beskrevet i tildelingsbrevet, er oppnådd.   Medietilsynet bruker også årsrapporten til å fortelle allmennheten om tiltakene og aktivitetene som er gjennomført det foregående året.