1. Startsiden
  2. Regelverk
  3. Høyringar og høyringssvar

Høyringar og høyringssvar

Høyring om den direkte mediestøtta og NRKS si rolle i mediemangfaldet

Medietilsynet skal kartleggje korleis NRK bidrar til mediemangfaldet, og korleis verksemda til NRK verkar inn på konkurransesituasjonen, i den norske mediemarknaden. Medietilsynet skal i tillegg vurdere om sammensetninga av dei direkte mediestøtteordningane er treffsikker sett opp mot dei mediepolitiske måla, og om det er behov for nye støtteordningar. Tilsynet skal også sjå på fordelinga av midlar mellom ulike grupper som får støtte gjennom den største støtteordninga, produksjonstilskottet.

Frist for innspel var 24. mars 2021. Utgreeinga om NRK skal være klar 30. september 2021, og mediestøtte 30. november.

Les oppdragsbrevet frå Kulturdepartementet om NRK her. 

Les oppdragsbrevet frå Kulturdepartementet om mediestøtte her

Innkomne innspel