1. Startsiden
  2. Skjemaer
  3. Film, video og bestillingstjenester

Registrer ny distributør

 

ME-2008 Bokmål

Skjemaet benyttes for nye distributører av film og videogram som ikke er registrert hos Medietilsynet fra før.

 


Distributøropplysninger:
Navn på firma:* Post-adresse:*
Postnummer:* Poststed:*
Land:* Norsk org.nr. (9 siffer):
Navn på kontaktperson:* Telefon:*
E-post:* Nettside:
Type distributør:* Melding til Medietilsynet:

Felter markert med * er påkrevd.

 

ME-2008 Nynorsk

Skjemaet brukes for nye distributørar av film og videogram som ikkje er registrert hos Medietilsynet frå før.

Distributøropplysningar:
Navn på firma:* Post-adresse:*
Postnummer:* Poststad:*
Land:* Norsk org.nr. (9 siffer):
Navn på kontaktperson:* Telefon:*
E-post:* Nettside:
Type distributør:* Melding til Medietilsynet:


Felter markert med * er påkrevd.

 

ME-2008 English

This form is to be used by distributors of film and video which are previously not registered at the Norwegian Media Authority.

Distributor Information:
Company name:* Postal address:*
Postal number:* City:*
Country:* Norwegian organization number (9 digits):
Contact person name:* Phone number:*
E-mail:* Web page:
Distributor type:* Message to the Norwegian Media Authority:


Fields marked with * are required.