1. Startsiden
  2. Skjemaer

For å drive sal og vising av film, video og bestillingstenester i Noreg gjeld ulike ordningar for registrering og rapportering. Ved omsetning av videogram skal salstal rapporterast til Medietilsynet. Frå 2023 er det kinofilmdistributørane sjølve som skal setje aldersgrense på kinofilm, og disse skal ikkje registrerast hos Medietilsynet. 

Registrere salgstall for DVD/Blu-Ray og Video-on-Demand (VOD)

Som distributør av videogram må du sende kvartalsvis rapporter til Medietilsynet om antall omsatte kopier.