1. Startsiden
 2. Skjemaer

For å drive salg og visning av film, video og bestillingstjenester i Norge gjelder ulike ordninger for registrering og rapportering. All film som skal vises på kino må aldersklassifiseres av Medietilsynet, og videogram må registreres, merkes og salgstall må rapporteres. 

Her finner du skjema og veiledning for de ulike ordningene.

info Aldersgrense på kinofilm
Film, video og bestillingstjenester
Registrer film for vurdering
x
All film som blir vist på kino skal ha en aldersgrense. Filmer som ikke blir aldersklassifisert av Medietilsynet må vises med 18-årsgrense.

I Norge er gjeldende aldersgrenser "Tillat for alle", 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. 

Slik får du aldersgrense på en kinofilm arrow

Aldersklassifisering

All film som skal vises på kino i Norge må registreres hos Medietilsynet og vurderes og få en aldersgrense. 

Logg deg inn på Min side og finn kategori "Film" og skjema "Aldersklassifisering". Fyll ut EDI-nummer for å få hentet opp relevant informasjon om filmen fra Filmweb. EDI-nummeret er en unik film-ID som er felles for den norske kinobransjen. ID-ene opprettes når filmen registreres i Film og Medieserveren, som eies av Norske Filmdistributørers Forening og driftes av Filmweb. For filmer som lanseres i flere versjoner, vil hver versjon ha unikt EDI-nummer.  

Om du ikke er registrert som kinofilmdistributør hos Medietilsynet må du først registrere deg her: 

Registrer deg som kinofilmdistributør (bokmål/ nynorsk)

Register as a distributor of cinematic film (english)

Klage på vedtak om aldersgrense:

Distributør av filmen og Barneombudet har rett til å klage på aldersgrensen på en kinofilm. Om du ønsker å klage, må du huske på følgende:

Klagefristen er tre uker fra den datoen aldersgrensen er mottatt av distributør.

Klagen må være skriftlig og signert.

Vær tydelig på at det du leverer er en klage. Grunngi gjerne hvorfor du ønsker å klage på aldersgrensen.

Klagen sendes per e-post til  eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Medietilsynet vil da vurdere filmen på nytt. Om vi ikke endrer aldersgrensen etter ny vurdering, vil vi oversende saken til Klagenemnda for mediesaker for endelig vurdering og vedtak.

Registere film med 18-årsgrense arrow

Om filmen ikke skal aldersklassifiseres, kan du registrere filmen i stedet. En registrert kinofilm får automatisk 18-årsgrense, og denne er absolutt. Registreringen er gratis.

Distributør er ansvarlig for at innholdet i en registrert kinofilm ikke strider mot norsk lov.

Veiledning og regelverk arrow
Registrer film for vurdering
info Registrere videogram for merking og salg
Film, video og bestillingstjenester
Registrer her
x
Skjema for registrering av DVD og Blu-Ray.

Du som distribuerer eller omsetter DVD og Blu-Ray har plikter etter både bildeprogramloven når det gjelder beskyttelse av barn, og etter film- og videogramloven når det gjelder registrering av videogram. 

Hva skal registreres? arrow

Registrering av video

Hvis du skal selge eller leie ut videofilm eller DVD i Norge må filmen registreres hos Medietilsynet. Det er gebyr og avgift på (NOK 4,10) per filmkopi. Dette gjelder alle formater (DVD/Blu-ray og lignende). Det er tre måter å registrere video på; klistremerker, fortrykk og tillatelse til publisering av elektroniske kopier av registreringsmerket for Video On Demand.

Registrere med klistremerker

Fysiske klistremerker som er best egnet for relativt små opplag, opp til ca. 2 000 kopier. Klistremerkene får du på en rull. De måler 1,7 x 2,4 cm og kan plasseres hvor som helst utenpå plastinnpakningen til kopiene.

Slik registrerer og bestiller du klistremerker:

Logg inn på Min side for registering av videogram, klistremerker og etterbestilling av klistremerker. 

Normalt vil det ta omtrent én uke fra innsending til du har klistremerkene i posten. Gebyr (NOK 0,60) og avgift (NOK 3,50) faktureres på en samlefaktura.

Slik gjør du:

 1. Logg inn på Min side og gå til "Registrer ny video" under "Film og videogram" 
 2. Huk av for klistremerker og antall kopier som ønskes tilsendt i skjemaet
 3. Send inn kopi av omslag med korrekt merking av alder på forsiden. Aldersgrensen og tittelen på videogrammet må stå tydelig på omslaget
 4. Når saken er behandlet og godkjent vil distributør få tilsendt klistremerker med filmtittel og registreringsnummer i posten
 5. Klistremerkene påføres videogrammet før omsetning og skal merkes på baksiden av omslaget
 6. Faktura for klistremerker sendes ut kvartalsvis

Ved etterbestilling av klistremerker brukes eget skjema "Etterbestilling av klistremerker" på Min side.

Registrere med fortrykk

Denne ordningen er ment for store opplag av video som skal selges over flere år. Fortrykk krever egen søknad og godkjenning. Normalt gjelder dette det vi kan kalle hoveddistributører for det norske markedet. Salgstall skal innrapporteres hvert kvartal via Min side. Deretter blir gebyr og avgift fakturert.

Logg inn på Min side for registering av videogram, fortrykk, klistremerker og etterbestilling av klistremerker. 

Slik gjør du:

 1. Fyll ut Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking om tillatelse til fortrykk av registreringsmerke og elektronisk merking (VOD)på Min side. Dette er skjema for distributører og tjenesteytere som ønsker å merke videogram selv, enten det er ved trykking for fysisk omsetning av VHS/DVD eller elektronisk omsetning (video-on-demand)
 2. Send inn et utkast til merking av omslag. Fargekravet er her absolutt
 3. Hvis utkastet godkjennes får distributører brev med tillatelse til selv å trykke merkeopplysninger på omslag

Når du har fått tillatelse til fysisk trykk av videogram er det dette du skal gjøre:

 1. Fyll ut skjema for Registrering av video på Min side og huk av for fysisk print/merking
 1. Når filmen er registrert hos oss vil distributør få tilsendt et brev med det registreringsnummer som skal trykkes
 2. Distributør må så sende inn det ferdige trykte omslaget for godkjenning, snarest og senest en uke før release-dato som er oppgitt i skjemaet. Dette gjøres ved å laste ned vedlegg på saksnummer/tittel ved å logge på Min side
 3. Hvis omslaget godkjennes, sendes et brev om godkjenning og filmen kan nå distribueres
 4. Distributør faktureres kvartalsvis etter innrapportering av omsetningstall. Innrapportering av salgstall gjøres på Min Side.

Registrere VOD med elektronisk registreringsmerke

 

Video On Demand

VOD-filmer og -programmer må registreres og skal gis en aldersgrense. Det er distributøren selv som setter aldersgrensen. Hvis filmen derimot er gitt en aldersgrense av Medietilsynet etter 1. juli 2015, er det denne aldersgrensen som skal brukes. Det skal gis informasjon om aldersgrensen før endelig bestilling gjennomføres og i presentasjon og omtale av filmen eller programmet. I tillegg må det tilbys adgangskontroll, som for eksempel PIN-kode eller passord. På alvorlig skadelig innhold (18-årsgrense) skal tilgangskontroll alltid være aktivert.

Vær klar over at det er tilbyder av tjenesten (de som viser filmene) som skal søke om tillatelse. Logg inn på Min side for registering av videogram, fortrykk, klistremerker og etterbestilling av klistremerker. 

Slik gjør du:

 1. Tjenestetilbyderen skal søke spesielt om å få merke elektronisk
 2. Alle videogrammer som omsettes (selges) skal være registrert
 3. Merkingen skal skje via nettstedet og Medietilsynet skal godkjenne dette
 4. Innrapportering av salgstall gjøres via MinSide. Beregningen av avgiften og gebyret for VOD tar utgangspunkt i det antall kopier av hver tittel som er gjenstand for utleie via en server i et nettverk

For nærmere informasjon om regelverket se egen forskrift om dette: Forskrift om merking ved elektronisk omsetning av videogram.

Veiledning og regelverk arrow
Registrer her
info Registrere salgstall DVD - enkeltvis
Film, video og bestillingstjenester
Registrer salgstall her
x
Som distributør av videogram må du sende kvartalsvis rapporter til Medietilsynet om antall omsatte kopier av hvert enkelt videogram. Her registrerer du enkelttitler opp til 30.
Slik registrerer du arrow

Logg inn på Min side - gå til Film og kino - og 'Salgstall video enkel'. For å se oversikt over dine registrerte salgstall gå til 'Statistikk videogram'

Velg'Enkel'. Fyll ut skjemaet. 

Har du ingen filmer å rapportere? Du må fortsatt registrere dette. Gå til side som beskrevet over og huk av for dette under «Salgstall video enkel».

Veiledning og regelverk arrow

Gjeldende regelverk som gjelder for registrering av salgstall ligger under:

 

Registrer salgstall her
info Registrere salgstall DVD (30+ titler)
Film, video og bestillingstjenester
Registrer salgstall
x
Videogramdistributører har plikt til å rapportere inn salgstall for videogram.

Som distributør av videogram må du sende kvartalsvis rapporter til Medietilsynet om antall omsatte kopier av hvert enkelt videogram. Her registrerer du når du har over 30 titler å rapportere på.

Slik registrerer du mange titler arrow

Slik registrerer du salgstall

Klikk på video salgstall 30+/ sales numbers video 30+.
Klikk på «Last ned rapportfil».
Klikk på «Lag ny videogramfil».
Klikk på «Hent fil»

Klikk "OK" på dialogboksen som dukker opp. Du vil nå motta en e-post. Sjekk søppelpost eller spam hvis du ikke finner den i innboksen.

Åpne filen du fikk i e- posten din med tittel «Videogram CSV». Dette vil åpnes i et program for Excel eller liknende.

Først: Markér kolonne A
Klikk på «Data»

Klikk på «Text to columns» (Tekst til kolonner)
Klikk på «Next» (Neste)
Det er bare «Comma» (Komma) som skal være huket av. Fjern de andre.
Klikk «Finish» (Ferdig)

Dobbektklikk mellom kolonnene, så blir det lettere å lese hva som står.

Fyll inn salgstall for aktuelle filmer i kolonne D.
Klikk på «File» (Fil), og «Save as» (Lagre som).
Velg hvor du vil lagre filen, for eksempel desktop/skrivebord.
Lag navn på fil (f.eks din Disney Q4). Dokumenttype skal være CSV.
Klikk «Save» (Lagre), og klikk «Yes» (Ja) hvis du får en pop- up boks.

Logg deg inn på «Min side» og klikk på «Videogram», så på «video salgstall 30+/ sales numbers video 30+». Gå til «Last opp rapportfil/ Upload reporting file»

Klikk på «Velg fil».
Finn filen du lagret tidligere og klikk på «Open» (Åpne).
Klikk på «Last opp salgstall/ Upload sales numbers»

Nå skal du få beskjed om at «Vellykket. Fil er korrekt lastet opp».

Når tallene er registrert på «Min side» kan du se dem under «Salgstall video enkel/ Sales numbers single».

 

.

Veiledning og regelverk arrow

Plikten til å registere salgstall ligger under Lov om film og videogram, og du kan lese mer om bestemmelsene i Forskrift om film og videogram

 

Registrer salgstall
info Registrer deg som distributør av kinofilm og videogram
Film, video og bestillingstjenester
Last ned skjema
x
Du må være registrert som distributør for å registrere kinofilm for aldersklassifisering, eller for å registrere videogram. Last ned skjema