1. Startsiden
  2. Skjemaer

For å drive sal og vising av film, video og bestillingstenester i Noreg gjeld ulike ordningar for registrering og rapportering. All film som skal visast på kino må som hovudregel blir aldersklassifisert av Medietilsynet. Ved omsetning av videogram skal salstal rapporterast til Medietilsynet. 

Her finn du skjema og rettleiing for dei ulike ordningane.

info Registrer deg som distributør av kinofilm og videogram
Film, video og bestillingstjenester
Last ned skjema
Du må være registrert som distributør for å registrere kinofilm for aldersklassifisering, eller registrere salstal på videogram. Last ned skjema

Aldersgrense på kinofilm

All film som blir vist på kino skal som hovedregel ha en aldersgrense satt av Medietilsynet. Filmer som ikke blir aldersklassifisert må vises med 18-årsgrense.

Registrere salgstall for DVD/Blu-Ray og Video-on-Demand (VOD)

Som distributør av videogram må du sende kvartalsvis rapporter til Medietilsynet om antall omsatte kopier.