1. Startsiden
  2. Skjemaer
  3. Kringkasting

Kringkasting

Rapportere på europeisk programandel

Om du driver audiovisuelle bestilingstjenester i Norge må du rapportere inn europeisk programandel hvert fjerde år. Neste rapporteringsfrist er i april 2023.

Kringkastingsforskriften sier at alle tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har en plikt til å føre statistikk som viser andelen av europeiske verk i deres programkataloger. Dette skal tilbydere gjøre hvert fjerde år.

 

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Registrer europeisk programandel