1. Startsiden
  2. Skjemaer
  3. Mediestøtte

Mediestøtte

Søknadsskjema for støtteordning for samiske aviser

Søknadsskjema for samiske aviser på bokmål 

Søknadsskjema for samiske aviser på nynorsk