1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Aldersklassifisering for kinofilm

Bildet viser en linse på en filmfremviser. All kinofilm i Norge skal ha en aldersgrense etter loven. Denne skal settes av bildeprogramdistributør etter retningslinjer fra Medietilsynet. Foto Pixabay

Fra 1. januar 2023 ble bildeprogramloven endret, og Medietilsynet setter ikke lenger aldersgrense på kinofilm. Kinofilmdistributørene har ansvaret for dette. Det er lovfestet at Medietilsynets retningslinjer for aldersklassifisering skal ligge til grunn for vurderingen av skadelighet og aldersgrensen som blir satt, og Medietilsynet kan endre en aldersgrense som ikke er satt i samsvar med regelverket.

All film som vises på kino i Norge skal som hovedregel ha en aldersgrense. Filmer kan få en av disse aldersgrensene:

Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.  Aldersgrensen skal settes etter Retningslinjer for aldersklassifisering. Distributør er ansvarlig for at innholdet i en kinofilm ikke strider mot norsk lov. 

Distributør bør ha et system for tilbakemeldinger og henvendelser om aldersgrenser fra publikum. 

Medietilsynet er tilgjengelig for veiledning og dialog om aldersklassifisering og alle spørsmål knyttet til dette. Ta kontakt på kringkasting@medietilsynet.no

Klage på aldersgrense på kinofilm

Ingen har formell klagerett på de aldersgrensene som settes av kinofilmdistributøren, men Medietilsynet kan overprøve en aldersgrense. Dette kan for eksempel skje etter tilsyn eller tips fra publikum eller andre. Dersom vi vurderer at aldersgrensen ikke er satt i tråd med retningslinjene, vil kinofilmdistributør få et varsel om at Medietilsynet vurderer å endre aldersgrensen. Kinofilmdistributør får mulighet til å uttale seg i saken.

Om Medietilsynet kommer fram til at aldersgrensen skal endres, vil tilsynet fatte vedtak om dette. Kinofilmdistributør har da klagerett på Medietilsynets vedtak.

Klagen på et vedtak fra Medietilsynet må følge disse retningslinjene:

  • Klagefristen er tre uker fra den datoen aldersgrensen er mottatt av distributør 
  • Klagen må være skriftlig og signert
  • Vær tydelig på at det du leverer er en klage. Grunngi gjerne hvorfor du ønsker å klage på aldersgrensen
  • Klagen blir sendt per e-post til post@medietilsynet.no eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Om vi ikke endrer aldersgrensen etter ny vurdering, vil vi oversende saken til Klagenemnda for mediesaker for endelig vurdering og vedtak.

Er du privatperson og ønsker å gi en tilbakemelding på en aldersgrense, kan du sende det til post@medietilsynet.no

Siden Medietilsynet fra 1. januar 2023 ikke lenger setter aldersgrense på kinofilmer, er filmkontrollavgiften avviklet.