1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Aldersklassifisering for kinofilm

All film som vises på kino i Norge skal som hovedregel ha en aldersgrense. Filmer som ikke blir aldersklassifisert av Medietilsynet, må vises med 18-årsgrense. Alle kinofilmer som Medietilsynet har aldersklassifisert blir publisert i Filmdatabasen.

Registrer film for aldersklassifisering

Filmer kan få en av disse aldersgrensene:

Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. Filmen som blir klassifisert skal være identisk med versjonen som blir vist på kino. Aldersgrensen blir satt etter Retningslinjer for aldersklassifisering.

Om filmen ikke skal aldersklassifiseres, kan du registrere filmen i stedet. En registrert kinofilm får automatisk 18-årsgrense, og denne er absolutt. Registreringen er gratis og frivillig.

Distributør er ansvarlig for at innholdet i en kinofilm som er registrert og vises med 18-årsgrense ikke strider mot norsk lov.

Klage på aldersgrense på kinofilm

Det er kun distributør av filmen og Barneombudet som har formell rett til å klage på aldersgrensen på en kinofilm. Klagen må følge disse retningslinjene:

  • Klagefristen er tre uker fra den datoen aldersgrensen er mottatt av distributør 
  • Klagen må være skriftlig og signert
  • Vær tydelig på at det du leverer er en klage. Grunngi gjerne hvorfor du ønsker å klage på aldersgrensen
  • Klagen blir sendt per e-post til post@medietilsynet.no eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Medietilsynet vil da vurdere filmen på nytt. Om vi ikke endrer aldersgrensen etter ny vurdering, vil vi oversende saken til Klagenemnda for mediesaker for endelig vurdering og vedtak.

Er du privatperson og ønsker å gi en tilbakemelding på en aldersgrense, kan du sende det til post@medietilsynet.no

Avgift for aldersklassifisering av kinofilm

Prisen for aldersklassifisering avhenger av billettinntektene på filmen. Satsen er p.t. 0,9 prosent av netto billettomsetning etter 30 dager fra premieredato. Minsteavgift er kr 3000, og den vil ikke overstige kr 70 000 uansett omsetning.

Medietilsynet henter ut informasjon om omsetning automatisk fra Filmweb, og sender faktura når filmens spilleperiode på kino er over.