1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Aldersklassifisering for kinofilm

Bildet viser en linse på en filmfremviser. All kinofilm i Norge skal ha en aldersgrense etter loven. Denne skal settes av bildeprogramdistributør etter retningslinjer fra Medietilsynet. Foto Pixabay

Fra 1. januar 2023 skal ikke Medietilsynet lenger sette aldersgrense på kinofilm. Dette ansvaret går over til kinofilmdistributørene. Medietilsynets retningslinjer for aldersklassifisering skal fortsatt ligge til grunn for vurderingen av skadelighet og aldersgrensen som blir satt.

All film som vises på kino i Norge skal som hovedregel ha en aldersgrense. Filmer kan få en av disse aldersgrensene:

Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.  Aldersgrensen skal settes etter Retningslinjer for aldersklassifisering. Distributør er ansvarlig for at innholdet i en kinofilm ikke strider mot norsk lov. 

Distributør bør ha et system for tilbakemeldinger og henvendelser om aldersgrenser fra publikum. 

Medietilsynet er tilgjengelig for veiledning og dialog om aldersklassifisering og alle spørsmål knyttet til dette. Ta kontakt på kringkasting@medietilsynet.no

Klage på aldersgrense på kinofilm

Ingen har formell klagerett på de aldersgrensene som settes av kinofilmdistributøren, men Medietilsynet kan overprøve en aldersgrense. Dette kan for eksempel skje etter tilsyn eller tips fra publikum eller andre. Dersom vi vurderer at aldersgrensen ikke er satt i tråd med retningslinjene, vil kinofilmdistributør få et varsel om at Medietilsynet vurderer å endre aldersgrensen. Kinofilmdistributør får mulighet til å uttale seg i saken.

Om Medietilsynet kommer fram til at aldersgrensen skal endres, vil tilsynet fatte vedtak om dette. Kinofilmdistributør har da klagerett på Medietilsynets vedtak.

Klagen på et vedtak fra Medietilsynet må følge disse retningslinjene:

  • Klagefristen er tre uker fra den datoen aldersgrensen er mottatt av distributør 
  • Klagen må være skriftlig og signert
  • Vær tydelig på at det du leverer er en klage. Grunngi gjerne hvorfor du ønsker å klage på aldersgrensen
  • Klagen blir sendt per e-post til post@medietilsynet.no eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Om vi ikke endrer aldersgrensen etter ny vurdering, vil vi oversende saken til Klagenemnda for mediesaker for endelig vurdering og vedtak.

Er du privatperson og ønsker å gi en tilbakemelding på en aldersgrense, kan du sende det til post@medietilsynet.no

Avgift for aldersklassifisering av kinofilm forsvinner

Når Medietilsynet ikke lenger skal sette aldersgrense på kinofilm, vil filmkontrollavgiften forsvinne. Dette gjelder fra 1. januar 2023. Fram til og med 31. desember 2022 vil prisen for aldersklassifisering avhenge av billettinntektene på filmen. Satsen er p.t. 0,9 prosent av netto billettomsetning etter 30 dager fra premieredato. Minsteavgift er kr 3000, og den vil ikke overstige kr 70 000 uansett omsetning.

Medietilsynet henter ut informasjon om omsetning automatisk fra Filmweb, og sender faktura når filmens spilleperiode på kino er over.