1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Slik settes en aldersgrense

Når filmer og programmer gis en aldersgrense, tas det utgangspunkt i om innholdet kan være skadelig eller alvorlig skadelig for barn og unges velbefinnende. Det skal ikke tas hensyn til om filmen egner seg for barn – aldersgrensen skal settes etter antatt skadeeffekt.

Det er bestemt gjennom bildeprogramloven at alle filmer og programmer som gjøres tilgjengelig for allmennheten, skal ha en aldersgrense. Dette gjelder kun visningssteder, nettsteder, strømmetjenester og tv-kanaler som sendes og drives fra Norge, og som dermed skal følge norsk lov. Dette regelverket gjelder også for distribusjon av DVD/Blu-ray i Norge. Det er også enkelte programkategorier som ikke trenger aldersgrense.

Programkategorier som ikke trenger aldersgrense i hht Bildeprogramloven § 4

  • Nyhets- og aktualitetsstoff
  • Undervisnings- og forskningsstoff
  • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
  • Musikkstoff
  • Idrettsstoff
  • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff

Hvordan gjøres vurderingen?

Filmer som skal vises på kino vurderes av Medietilsynet. Det utføres av minst to barnefaglige sakkyndige, i en kinosal med samme lyd- og bildeopplevelse som publikum vil få.

Filmer og programmer for tv, nettsendinger eller andre bestillingstjenester skal aldersklassifiseres av den som er ansvarlig for sendingen. Da følges samme retningslinjer som Medietilsynet har utarbeidet.

Vurdering av skadelighet

Når filmer og programmer skal klassifiseres er det både innholdet og uttrykket som vurderes. Tematikk, stemning, lydbilde og andre elementer skal vurderes opp mot om dette kan være til skade for barn. Det er utarbeidet en oversikt over hva som normalt godtas av innhold og uttrykk innenfor de enkelte alderskategoriene. 

Retningslinjene er offentlig tilgjengelig for alle og kan lastes ned her:

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram