1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Reklame, sponsing og produktplassering

Reklame, sponsing og produktplassering

Produktplassering på tv, Youtube og andre bestillingstjenester

Produktplassering er en form for markedsføring som innebærer at en vare, tjeneste eller et varemerke inngår i, eller vises til, i et program mot betaling eller annen godtgjøring.

Programkategorier som tillater produktplassering 

Det er tillatt med produktplassering på tv, radio og i audiovisuelle bestillingstjenester i disse programkategoriene:

  • filmer
  • fiksjonsbaserte serier
  • sportsprogrammer
  • lette underholdningsprogrammer

Det er ikke tillatt med produktplassering i programmer som er særskilt rettet mot barn. Det er heller ikke tillatt med produktplassering i programmer som er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak.

Kringkastingsloven § 3-6 og 3-7

Produktplassering må merkes

Av hensyn til seeren skal alle programmer med produktplassering merkes.

Seerne skal bli gjort oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering, både ved programmets begynnelse og slutt samt når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd. Last gjerne ned og bruk merker fra Medietilsynet:

P-Plassering-med-tekst.jpg 

Zip-fil liten | Zip-fil stor | Zip-fil plakat

Kravet om merking gjelder bare programmer som er produsert eller bestilt av tjenestetilbyderen eller tilknyttede selskaper.

Veileder: Slik produktplasserer du i norsk film, tv og radio

 

PNG_email icon_60x60.png Spørsmål om temaene du finner på denne siden kan sendes til kringkasting@medietilsynet.no 

 

oransje strek 2 smalere.png