1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Et grunnleggende prinsipp for alle medier er at det skal være et klart skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Det er ikke tillatt med skjult reklame, verken i kringkasting eller i audiovisuelle bestillingstjenester. Det er heller ikke tillatt med reklame hvor det benyttes metoder til å påvirke underbevisstheten. Pengespillreklame er forbudt om ikke pengespillselskapet har tillatelse i Norge. 

Her finner du lovverk, praksis og veiledning knyttet til reklame, sponsing og produktplassering for tv, radio og bestillingstjenester i Norge.

Reklame, sponsing og produktplassering i Norge

På denne siden finner du mer informasjon om de tre ulike formene for reklame, med eksempler og lenker til regelverket.

Reklame, sponsing og produktplassering reguleres gjennom følgende regelverk: