1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Reklame, sponsing og produktplassering

Reklame, sponsing og produktplassering

Regler for reklameavbrudd på tv og radio

Foto dekorativt

Reklameavbrudd på tv skal skilles klart fra ordinære programmer med særskilt lyd- og bildesignal. På radio skal reklameavbrudd varsles med særskilt lydsignal. Seeren eller lytteren skal gjøres oppmerksom på når sendingen går fra programvirksomhet til reklame.

Reklame på tv skal hovedsakelig plasseres i blokker mellom programmene. Et unntak fra dette er i forbindelse med direktesendinger fra idrettsbegivenheter, der enkeltinnslag med reklame kan sendes utenom den ordinære reklameblokka.

Reklameavbrudd skal klart skilles fra ordinære programmer med særskilt lyd- og bildesignal. I radio skal reklameavbrudd skilles fra programvirksomheten med et særskilt lydsignal. Reklameinnslagene skal ikke utgjøre mer enn tolv minutter (20 prosent) reklame per klokketime.

Kringkastere kan langt på vei selv velge når et program skal avbrytes med reklame. Unntakene er filmer og nyhetsprogram hvor det ikke er anledning til å ha reklameinnslag hyppigere enn 30 minutter. Det er ikke tillatt å bryte av barneprogram og gudstjenester med reklame.

Kringkastingsloven § 3-2

Reklame på delt skjerm

Reklame på delt skjerm innebærer at skjermen deles når reklameinnslaget kommer, slik at reklame og programinnhold vises samtidig. Dette er kun tillatt i direktesendte begivenheter som foregår uten opphold, slik som for eksempel sykkelritt og langdistanseøvelser på ski, men ikke i forbindelse med håndballkamper og andre øvelser med opphold/pauser.

Egenreklame på delt skjerm er tillatt i alle programkategorier, med unntak av barneprogram og gudstjenester.

Reklamedelen av skjermen skal merkes tydelig og holdes klart adskilt fra øvrig innhold på skjermen, slik at det ikke er tvil om hva som er reklame og hva som er den ordinære sendingen.

Forskrift om kringkasting § 3-7a

Forbud – dette kan du ikke reklamere for

Det kan ikke sendes reklameinnslag som inneholder varemerke eller logo for produkter eller tjenester som det etter norsk regelverk er forbudt å reklamere for.

Dette gjelder blant annet:

Kringkastingsregelverket forbyr også reklameinnslag for:

  • våpen, modeller av våpen eller leketøysutgaver av våpen
  • livssyn eller politiske budskap (gjelder kun fjernsyn)
  • reklame som særlig er rettet mot barn (håndheves av Forbrukertilsynet)

Det er heller ikke tillatt med reklameinnslag der det medvirker medarbeidere som regelmessig fremstår i et tv-selskaps nyhetsprogram, aktualitetsprogram eller værmeldinger.

Reklamefrie høytidsdager

På tv og i radio er ikke tillatt å sende reklameinnslag på følgende dager:

  • Langfredag
  • 1. påskedag
  • 1. pinsedag
  • 1. juledag

Reklame og annonsering på Youtube

Reklame, annonsering og sponsing i Youtube-videoer må merkes. Medietilsynet, sammen med Forbrukertilsynet, har laget veiledere på hvordan du gjør dette:

Slik merker du kommersielt innhold i Youtube-videoer

Guide for Youtubers and Video Bloggers about Labelling of Advertisements

Quickguide: Guide for Youtubers and Video Bloggers about Labelling of Advertisements

 

PNG_email icon_60x60.png Spørsmål om temaene du finner på denne siden kan sendes til kringkasting@medietilsynet.no 

oransje strek 2 smalere.png

Nyheitssakar om reklame:

2022:

Langfredag og 1. påskedag er det forbode å sende reklame på tv og radio

 

Northug-saken setter loven på prøve