1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Reklame, sponsing og produktplassering

Reklame, sponsing og produktplassering

Sponsing på tv, Youtube og andre bestillingstjenester

Sponsing er direkte eller indirekte tilskudd til produksjon eller sending av program. Alle kommersielle kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har anledning til å motta sponsormidler. NRK kan også motta sponsorbidrag til visse programtyper.

Sponsorbidrag kan mottas av alle

Alle kommersielle kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har anledning til å motta sponsormidler. NRK kan også motta sponsorbidrag til visse programtyper.

Sponsor skal ikke ha innvirkning på programmets innhold og presentasjonsform. Sponsede program skal heller ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester.

Kringkastingsloven § 3-4

Forskrift om kringkasting § 3-10 til og med 3-15

Særlig om NRK

NRK kan bare motta tilskudd fra sponsorer til:

Produksjon og sending fra idrettsarrangementer (men ikke andre sportsprogram som ikke er rene sendinger fra idrettsarrangement).

Produksjon av andre arrangementer hvor programmet skal sendes til flere land eller er av samfunnsmessig interesse eller kulturell betydning og produksjonen helt eller delvis skjer i NRKs regi.

Produksjon av undervisningsprogram.

Veileder om sponsing

Medietilsynet har utarbeidet en veileder om sponsing der vi gir nærmere informasjon om hvordan regelverket for sponsing skal forstås. I veilederen får du blant annet informasjon om:

  • utforming av sponseplakater
  • hvilke program som kan sponses
  • når sponsor kan identifiseres 
  • hva regnes som sponsing

Veileder: Sponsing i norske bildeprogram og bestillingstjenester

 

PNG_email icon_60x60.png Spørsmål om temaene du finner på denne siden kan sendes til

oransje strek 2 smalere.png

Nyheitssakar om sponsing: