1. Startsiden

Aktiviteter

 Abonner på aktiviteter

 • Startskudd for ny strategi for trygg digital oppvekst

  For å markere starten på dette arbeidet, arrangerer Medietilsynet et oppstartsmøte den 14. april kl. 09.00 med blant annet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, direktør i Medietilsynet Mari Velsand, psykolog Peder Kjøs, Barneombudet og Kripos.

 • Medietilsynet oppmodar aviser til å levere rekneskapsdata for 2020

  Medietilsynet vidarefører den årlege undersøkinga av den økonomiske utviklinga i avisene. Over 95 prosent av avisene har delteke dei siste åra - noko som gir pålitelege tal og kunnskap om situasjonen for norsk presse. I år skal rekneskapsopplysingane leverast i Medietilsynets digitale sjølvbeteningsløysing Min side.

 • Falske nyheter og desinformasjon – hvor utbredt er det?

  Hvor vanlig er det å se falske nyheter om korona? Hvilke metoder bruker folk for å avsløre usanne nyheter? Og hvem har lavest kompetanse til å håndtere dette? Alt dette får dere svar på under Medietilsynets digitale arrangement om falske nyheter og desinformasjon 18. februar 2021.

 • Safer Internet Day 2021: Foreldreskap og digitale medier

  Safer Internet Day (SID) er en årlig internasjonal markering. Målet med markeringen er å fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge. Medietilsynet er ansvarlig for å koordinere SID, da vi er EUs Safer Internet Centre i Norge.

 • Dataspillkonferansen 2020

  Hvordan påvirker kommersielt innhold i dataspill barn og unge, hvordan kan spill brukes i skolen og hva innebærer det egentlig å drive med e-sport? Og finnes det håp for unge som trekker seg tilbake og "forsvinner inn" i dataspill? Bli med når Medietilsynet avholder Dataspillkonferansen 2020, og få ny innsikt og kunnskap om disse temaene.

 • Digital skoletime: Deepfakes

  I samarbeid med Faktisk sitt skoleprosjekt Tenk lanserer Medietilsynet et nytt undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse og deepfakes. Følg oss direkte fra ditt eget klasserom med dine elever når vi går live på Fyrstikkalléen skole F21 i Oslo!

 • Ungdoms erfaring med porno på nett

  Redd Barna og Medietilsynet lanserer to nye rapporter om ungdoms erfaring med porno på nett. Følg oss direkte i dette digitale arrangementet der du får mer innsikt i hva slags erfaringer norsk ungdom har med porno på nett.

 • Stopp. Tenk. Sjekk: Vi gir deg tips for å oppdage feil eller desinformasjon

  I en krise slik som koronautbruddet oppstår et enormt informasjonsbehov. Mens myndighetene jobber for å begrense krisen og gi befolkningen tilgang på troverdig informasjon, ser vi at falske nyhetsliknende saker sprer seg, særlig i sosiale medier. Vi gir deg råd om hvor du kan finne trygg informasjon, og hvordan du unngår å spre falske nyheter.

 • Medier: Status for det norske avsendermangfoldet

  Medietilsynet presenterer for første gang en samlet oversikt for det norske avsendermangfoldet. Hvor mange og hvilke typer medier har vi? Hvordan ser kjønns- og alderssammensetning blant journalister og redaktører ut? Hva er styrkeforholdet mellom mediekonsernene og hvordan står det til med de små uavhengige medieaktørene?

 • Søk innovasjonsstøtte for nyheits- og aktualitetsmedium

  Medietilsynet lyser ut innovasjonsstøtte for 2020. Potten for 2020 er på 20 millionar kroner. Støtta er nær dobla frå 2019. Auken i støtta skal særleg gå til digitaliseringstiltak i aviser som blir ramma når Posten distribuerer aviser færre dagar i veka.

 • Tillit til mediene: Hvem stoler vi mest på?

  Medietilsynet legger frem ferske funn fra en landsrepresentativ undersøkelse om tillit til mediene, vår evne til å skille kommersielt fra redaksjonelt innhold og vår kunnskap om medieeierskap og finansiering av mediene. Velkommen!

 • Stopp. Tenk. Sjekk. Slik avslører du falske nyheter

  Snart er det valg, og mange har lyst til å påvirke deg. Falske nyheter eller desinformasjon kan bli brukt for å påvirke dine politiske meninger, polarisere debatter eller skape forvirring. "Stopp. Tenk. Sjekk." er en kampanje for å vise deg hvordan du avslører falske nyheter.

 • Pressekonferanse: FM etter 2021

  I forbindelse med offentliggjøringen av Medietilsynets anbefalinger for lokalradio på FM etter 2021 holdes en pressekonferanse 8. mai kl 16.30 på Hotel Norge i Bergen.

 • Søk om produksjonstilskudd på "Min side"

  Medietilsynet åpner nå for å ta i mot søknader om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier. Du skal benytte ny digital løsning og får egen "Min side". Søknadsfrist er 5. april.

 • Barn, medier og seksualitet på nett

  Barn og unge seksualiserer seg selv på nett – og de blir seksualisert av andre, både voksne og jevnaldrende. Hvor mange unge deler nakenbilder av seg selv? Hva sier barn og unge selv om seksuelle krenkelser på nett? Og hvordan kan vi forebygge at unge ender opp som ofre eller kriminelle?