1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Barn og medier

Barn og medier

Til deg som starter egen Youtube-kanal

Videoer som norske youtubere og vloggere legger ut skal merkes med en aldersgrense. Når du aldersmerker hjelper du til med å beskytte barn mot innhold som kan være skremmende for dem. Videoene skal også merkes hvis du mottar penger for å reklamere for et produkt.

Merking av Youtube-videoer

Du trenger ikke merke videoene dine med aldersgrenser hvis det bare er dine nærmeste venner og familie som har tilgang til kanalen din. Du trenger heller ikke å merke videoene med aldersgrenser hvsi du ikke har inntekter eller andre fordeler gjennom Youtube-kanalen din.

Inntekter kan være penger eller andre fordeler for å markedsføre produkter eller tjenester. Andre fordeler kan for eksempel være at du får produkter, tjenester eller reiser gratis. Da må du følge regelverket under Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester. Vi har sammen med Forbrukertilsynet også laget en egen veileder for merking av Youtube-videoer:

linktype Veileder til youtubere og videobloggere om merking av reklame

Aldersgrenser og informasjon

Aldersgrensene skal basere seg på retningslinjer for aldersklassifisering som Medietilsynet har laget. De samme retningslinjene gjelder for aldersgrenser på kino, tv, nett-tv, DVD mv.

Aldersgrensene som skal brukes er A (Tillatt for alle), 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Seerne skal bli informert om aldersgrensen før de ser videoen.

Hvordan du bør tenke

En tommelfingerregel kan være at videoen kan få aldersgrense A (eller Tillatt for alle) hvis den har en lett og hyggelig stemning, ikke inneholder vold eller seksualitet utover kyssing og vanlig nakenhet. Er videoen litt skummel eller har noe kraftige lyd/bilde-effekter, vil ofte 6 år være en riktig aldersgrense. For Fortnite-videoer som viser kamphandlinger vil gjerne 9 år være rett aldersgrense, mens en 12-årsgrense vil være mer riktig for gamingvideoer som inneholder kampscener med grafisk blodsprut, f.eks. gameplay fra Player's Unknown Battlegrounds (PUBG).

Bruk retningslinjene og hurtigguiden som veiledning når du setter aldersgrenser:

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram

Videoer som ikke trenger aldersgrense

Det er enkelte unntak fra plikten til å sette aldersgrense på YouTube-videoer. Blant annet trenger ikke nyhets- og aktualitetsstoff, musikkstoff, overføringer fra sportsarrangement, instruksjonsvideoer om ulike hobbyer og direktestreaming aldersmerkes. Får seerne tilgang til direktestreamen i opptak, må denne videoen aldersmerkes.

De som ikke har noen form for inntekter fra videoene og ikke har reklamefilmer foran eller inni sine videoer, trenger heller ikke aldersmerke videoene sine.

Medietilsynet vil føre tilsyn med at reglene overholdes, og vil gi råd og veiledning om aldersvurderingen til de som har behov for det. Ved lovbrudd kan Medietilsynet gi sanksjoner som advarsel, gebyr eller tvangsmulkt.

Slik aldersmerker du videoer på Youtube

Aldersgrensen skal angis med ikon på thumbnail

Du kan bruke ikonene Medietilsynet har laget, eller du kan bruke ditt eget ikon. Merkingen må være helt nøytral og godt synlig. 

aldersikoner 600x93.png

Last ned aldersgrenseikoner med veiledning

Aldersgrense skal også oppgis skriftlig i øvre del av infoboks under hver video (rett etter videbeskrivelse, før henvisning til sosiale medier)

Du kan også legge inn en lenke til Medietilsynets retningslinjer eller tilsynets nettside med informasjon om aldersgrenser, men dette er ikke et krav.

Se eksempel på hvordan du skal merke:

Eksempel på hvordan aldersmerking skal gjøres i Youtube-videoer

Illustrasjonen brukt med tillatelse fra NRK