1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Kritisk medieforståelse

Kritisk medieforståelse

Hat og sjikane på nett

Hatefulle ytringer er den formen for sjikane som både er vanligst og øker mest. Hatefulle ytringer er ytringer som sprer trusler og hat mot noen, for eksempel mot utsatte grupper eller minoriteter i samfunnet. Slik håndterer du sjikane om du opplever det.

De yngste er mest utsatt for sjikane på nett

13 prosent i gruppen 16 - 24 år har opplevd hatefulle ytringer på nett (Kritisk medieforståelse 2021).

Andelen som har vært utsatt for minst én form for nettsjikane, er også høyest blant de yngste. Mens 20 prosent i alderen 16–24 år har vært utsatt for minst én form for sjikane, gjelder det kun seks prosent i alderen 60–79 år og to prosent over 80 år, ifølge Medietilsynets undersøkelse.

Fire av ti er blitt mer forsiktige med å si sin mening etter nettsjikane

Negative opplevelser som sjikane kan føre til at noen trekker seg fra debatten og ikke ønsker å dele sine meninger med andre. Ifølge Medietilsynets undersøkelse sier fire av ti som har vært utsatt for nettsjikane at de har blitt mer forsiktige med å si sin mening, mens to av ti har sluttet helt å delta i debatten.

Slik håndterer du sjikane på nett

  • Si ifra på en ordentlig måte at sjikane ikke er greit. Spør hva personen mener med utsagnet.
  • Det er ikke alltid mulig å gå i dialog. Om du har sagt fra og blir møtt med sjikane, er det lov å ignorere eller blokkere. 
  • Å møte sjikane kan være en påkjenning. Snakk med noen du er trygg på om det du har opplevd, og vis støtte til andre som blir utsatt for sjikane.
  • Orienter deg om retningslinjene på sosiale medier, og rapporter hatprat. 
  • Sjikane, som trusler, oppfordring til straffbare handlinger og nedverdigende ytringer om minoriteter, er ulovlig, og bør anmeldes til politiet.
  • Vær kritisk til det du leser og deler på nett. Still spørsmålene: Hvor kommer dette fra? Hvem har skrevet dette? Hvorfor har personen delt dette?
  • Gi et positivt bidrag mot sjikane ved å støtte noe du opplever er bra - skriv, post eller del noe positivt.

Kilde: Medietilsynet/Stopp Hatprat