1. Startsiden
 2. Digitale medier
 3. Skole og undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

Hekta? Et kodekammer om din digitale hverdag

To elever og en lærer ved Hvam videregående skole tester kodekammeret. Fotografi.
Lucas Lokheim Bjerknes og Adrian Pino Ødegård ved Hvam videregående skole tester nytt læringsopplegg. Foto: Eirik Seipæjærvi.

Undervisningsopplegget "Hekta?" er et spillbasert undervisningsopplegg, som skal øke videregående elever sin bevissthet om egen tidsbruk på nett.

Spill, fordyp deg i et emne, vær ekspert i ei gruppe og løs caser for å forstå kritisk medieforståelse.

 

1. Spillet Hekta?

 

2. Bli ekspert! Fordyp deg i et emne

Opprett basisgrupper og fordel de fire temaene teknologihjernendet sosiale og pengene på medlemmene i gruppa. Dere skal nå bli eksperter på hvert deres tema.

Individuelt arbeid

Jobb individuelt. Fordyp deg i de oppgitte kildene og svar på spørsmålene under ditt tema. Bruk cirka 20 minutter.

 

 

Ekspertgrupper

Sett dere sammen i ekspertgrupper. De som har fordypet seg i samme tema, jobber sammen. Bruk cirka 10 minutter.

a) Del det dere har funnet ut. Bruk gjerne hjelpespørsmålene:

 • Hva handler temaet om?
 • Hva er viktigst?
 • Hva sier kildene?
 • Hva har dere funnet og reflektert rundt som svar på spørsmålene?

b) Forbered dere også på hvordan temaet skal presenteres for basisgruppa.

 

3. Gruppearbeid

Deling og diskusjon

Sett dere tilbake i basisgruppene og presenter for hverandre det dere har funnet ut. Hver ekspert får 3–4 minutter til å presentere.

Velg og diskuter casene

Nedenfor finner dere fem karikerte elevtyper. Velg to av dem. Diskuter:

 • Hvordan kan de ulike perspektivene teknologien, hjernen, det sosiale og pengene brukes til å belyse den situasjonen personene er kommet i? Ta en runde rundt bordet.
 • Hva er grunnen til at de har kommet i denne situasjonen?
 • Hva kan de gjøre for å løse problemet sitt?
 • Kan andre gjøre noe for å hjelpe?

 

 

4. Presentasjon av gruppearbeidet

Oppsummer i plenum:

 • Hvilke caser var mest interessante å diskutere og hvorfor
 • Hva var de beste løsningene dere kom fram til?
 • Var noen av perspektivene viktigere enn andre?

 

5. Egenrefleksjon

 • Kjenner du andre som bør endre noe i den digitale hverdagen sin?
 • Hvordan vil du gi dem råd?
 • Kjenner du deg selv igjen i noen av casene?
 • Trenger du å endre noe i din egen digitale hverdag?
 • Hva kan du gjøre?

 

Målet er økt kritisk medieforståelse

Ressursen er utviklet i tråd med den nye læreplanen, med særlig vekt på det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Opplegget ivaretar også flere av kompetansemålene i samfunnskunnskap, og kan brukes i mediefag i videregående skole. Målet er å øke elevenes kritiske medieforståelse.

 

Kontakt oss for å få lærerveiledningen tilsendt.

 

 

Denne læringsressursen er utviklet i samarbeid med Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA): Eivind Sehested Zakariassen og Albertine Aaberge. CC BY-SA.

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)

Lærerveiledning