1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Skole og undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

Seniorskole: Slik oppdager du falske nyheter og håndterer innhold på nettet

Undersøkelser viser at eldre er mer sårbare enn andre når det gjelder desinformasjon og falske nyheter. Vi vil bidra til å øke seniorenes digitale dømmekraft og kunnskap om kildekritikk. Her finner du informasjon, guide og et undervisningsopplegg for seniorer.

I september 2021 publiserte Medietilsynet en rapport om seniorers kritiske medieforståelse. Der kom det frem at de eldste aldersgruppene vurderer seg mindre kompetent til å håndtere desinformasjon og falske nyheter på nett enn befolkningen ellers. Seniorene skåret også dårligst i en test der de ble bedt om å identifisere en falsk nyhet.

Magasin for seniorer: Laget i samarbeid med Seniornett

Magasinet "Hvordan oppdager man falske nyheter og håndterer persontilpasset innhold på nettet?" er en guide utarbeidet sammen med Seniornett og Tenk (skole- og undervisningsavdelingen til faktasjekketjenesten Faktisk.no). På den måten har vi sikret at eldre selv har vært involert i utformingen av guiden – og at innholdet og eksemplene vi viser til har basis i relle tilfeller av falske nyheter og desinformasjon.

Last ned magasinet som PDF

Bestill magasinet hjem via post

Falske nyheter på kryss og tvers! 

Løs vårt kryssord med ord som er knyttet til nett og falske nyheter. Det kan løses digitalt eller skrives ut på papir. Send inn løsningen til Medietilsynet om du vil være med i trekningen av en månedlig premie.

Kryssord om nett og falske nyheter

Medietilsynets kryssord om falske nyheter kommer i to versjoner: bokmål og nynorsk. Du kan løse kryssordet digitalt, eller skrive det ut på papir. 

Om du har lyst til å være med i trekningen av en månedlig premie så sender du løsningsordet til info@medietilsynet.no med ditt navn og adresse.

—Pngtree—flat computer_100x100.png

Digitalt kryssord Bokmål

Digitalt kryssord Nynorsk

—Pngtree—pencil line black icon_100x1001 kopi.png

Skrive ut kryssord Bokmål 

Skrive ut kryssord Nynorsk 

 

Undersøkelsen Medietilsynet har gjort, viser at seniorer sjeldnere bruker digitale faktasjekkmetoder – slik som å gjøre nettsøk, sjekke nettadresse eller sjekke hvem som står bak nettstedet.

Dette får du veiledning i gjennom undervisningsopplegget Seniorguiden.

Undervisningsopplegg: Powerpointpresentasjon og veiledningsguide for kursholdere

Undervisningsopplegget inneholder faktakunnskap om falske nyheter, desinformasjon, persontilpasset innhold og algoritmer. Det blir forklart hva som kjennetegner falske nyheter, og hvorfor og hvordan de oppstår og hvordan slike saker spres. For å gjøre det enklere å forstå, viser vi konkrete eksempler på falske saker som er publisert, og gir tips til hvordan slike saker kan avsløres.  

Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Seniornett Norge og Faktisk.no. Alt materiell er gratis og kan tas i bruk av alle.

Last ned Powerpoint-presentasjon

Last ned opplæringsguide for kursholdere

Seniorer har opparbeidet bred kunnskap gjennom lange liv. Eldre har relativt høy kunnskap om tradisjonelle medier, for eksempel eierskap og finansiering, og har papiraviser og tv som viktigste nyhetskilder.

Å vurdere nyheter på nett, med mange avsendere av informasjon, krever mer av oss som mediebrukere. Metoder for å skille mellom hva som er sant og usant er derfor viktig for navigere trygt på nettet.

Kunnskap og innsikt: Fakta om nordmenns kritiske medieforståelse

Hvordan står det egentlig til med oss nordmenn? Klarer vi å avsløre falske nyheter eller å se forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold?

Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte.

Medietilsynet ønsker å følge utviklingen på disse og nye områder, og gjennomfører annethvert år en undersøkelse om kritisk medieforståelse i befolkningen. Områder som kartlegges er blant annet falske nyheter, kunnskap om medienes kommersielle sider, personvern, tillit til mediene, og kildeforståelse.

Les alle undersøkelsene og rapportene om kritisk medieforståelse her.

Se digitalt seminar: Hvordan styrke kompetansen blant seniorer?