1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

Hvilke konsekvenser har kamuflert reklame for lesernes tillit til journalistikk?

Forsker: Erik Knudsen

Tildelt støtte: 2016

Arbeids-/studiested: Universitetet i Bergen

Kontakt: erik.knudsen@uib.no

Få tak i rapport: erik.knudsen@uib.no

Sammendrag:

Prosjektets mål var å levere forskning på konsekvenser av såkalte kamuflerte reklamer for leseres tillit til journalistikk. Dette målet er oppnådd ved

1) å gjennomføre og sluttføre arbeidet med en artikkel som viser hvordan kamuflert reklame kan påvirke folk til å stole mindre på politiske nyheter (Iversen & Knudsen 2017) og

2) vise at slike negative effekter ikke alltid forekommer og således har viktige begrensninger (Knudsen 2016). Samtidig har en ny studie, som resultat av en innvilget omdisponering av midlene, satt konsekvensene av innholdsmarkedsføring i perspektiv: reklame som ligner på journalistikk gir en substansiell negativ effekt på folks tillit til nyhetsmedier. Denne kunnskapen er viktig å frembringe, fordi redaktører i økende grad bruker innholdsmarkedsføring, samt vurderer å bruke innholdsmarkedsføring som politiske reklamer. Prosjektet tyder på at dette er noe norske medier bør være forsiktig med.