1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

Dataspill, problemspilling og forførende design

Forsker: Faltin Karlsen

Tildelt støtte: 2016

Arbeids-/studiested: Westerdals høyskole

Kontakt: fk@westerdals.no

Få tak i rapport: fk@westerdals.no

Sammendrag:

Bidragsytere fra en rekke fagdisipliner utforsker grenseovergangen i videospill, og undersøker både overskridende spillinnhold og overtredende spillerhandlinger.

Videospill kan omfatte overtredende spillpraksis der spillere opptrer på måter som er ment å irritere, straffe eller trakassere andre spillere. Videospill kan omfatte overtredende eller opprørende innhold, inkludert overdreven vold. Slik grenseovergang i videospill belaster den generelle ideen om at lek og spill er morsomme og ikke-seriøse, med liten konsekvens utenfor spillets verden.

I denne boken undersøker bidragsytere fra en rekke fagområder overtredelse i videospill, og undersøker både spillinnhold og spillerhandlinger. Bidragsyterne vurderer begrepet overtredelse i spill og lek, og tar utgangspunkt i diskurser i sosiologi, filosofi, mediestudier og spillstudier; tilby casestudier av overtredende lek, blant annet med tanke på hvordan spillpraksiser kan være lekne på en gang og brudd på sosial etikette; undersøke spillernes emosjonelle responser på spillinnhold og spillpraksis; undersøke estetikken til overtredelse, med fokus på måtene som spilldesign kan brukes til overtredende formål; og diskutere overtredende spill i samfunnsmessig sammenheng. Ved å legge vekt på faktisk spilleropplevelse, tilbyr boken en kontekstuell forståelse av innhold og praksis som vanligvis er innrammet som ganske enkelt problematisk.