1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

Sosiale medier si rolle i grasrotengasjementet kring den syriske flyktningekrisa

Forsker: Ivar Eimhjellen

Tildelt støtte: 2016

Arbeids-/studiested: Uni Research AS, Bergen

Kontakt: ivar.eimhjellen@uni.no

Få tak i rapport: ivar.eimhjellen@uni.no

Sammendrag:

Målet for prosjektet var å kartlegge den rolla som sosiale medier og massemedier hadde for utviklinga og spreiinga av det politiske, sosiale og humanitære engasjementet i samband med den syriske flyktningkrisa i 2015. Datagrunnlaget og analysane vart i etterkant vidareutvikla til eit bidrag i ein rapport frå Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor: «Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016» (Fladmoe, Sætrang, Eimhjellen, Steen-Johnsen & Enjolras; 2016): https://www.uib.no/imex-norsk/101127/ivar-eimhjellen-nordmenns-bidrag-i-flyktningsituasjonen-20152016