1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

Film-Norge: et sosiologisk blikk på det norske filmfeltet

Student: Johan Kaos Nåden Dyrstad

Tildelt støtte: 2016

Studiested: Høgskolen i Lillehanmmer

Kontakt: Johandyrstad@gmail.com

Lenke til masteroppgaven: https://web.archive.org/web/20180820084746/http://kaos.lol/pages/13