1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

En studie av profesjonsverdier og idealer i møte mellom programmere, journalister og brukerbehov

Forsker: Ragnhild Kristine Olsen

Tildelt støtte: 2016

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt: ragnhild.olsen@hioa.no

Få tak i rapport: ragnhild.olsen@hioa.no

Sammendrag:

Den digitale transformasjonen av mediemarkedet har skjerpet konkurransen om brukernes tid og oppmerksomhet og dermed kravene til brukerorientering av journalistikken. Utviklingen bringer programmering og journalistikk tettere sammen fordi teknologi spiller en stadig viktigere rolle for å treffe brukerne der de er, på den medieplattformen de foretrekker med journalistikk som dekker brukerbehovet akkurat der og da.
I lys av denne utviklingen ønsket Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) å undersøke hva som skjer i møtet mellom programmerere og journalister når de sammen skal utvikle journalistikk med fokus på brukerbehov.