1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

En undersøkelse av medieerfaringer blant minoritetsungdom

Forsker: Torgeir Uberg Nærland

Tildelt støtte: 2016

Arbeids-/studiested: Uni Research AS

Kontakt: torgeir.narland@uni.no

Få tak i rapport: torgeir.narland@uni.no

Sammendrag:

Mange tidligere undersøkelser av medieerfaringer blant minoritetsungdommer har omhandlet symbolsk eksklusjon, i dette prosjektet undersøkes det hvordan medieinnhold faktisk bidrar til symbolsk inkludering.

Gjennom dybdeintervjuer skal det fokuseres på

  1. hva slags mediennhold innvandrerungdom erfarer at henvender seg til dem
  2. i hvilken grad minoritetsungdom opplever at medieinnhold bidrar til fellesskapstilknytning
  3. hvilke egenskaper ved medieinnhold som oppleves som relevant for fellesskapstilknytning.