1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

Hvilke faktorer gir journalister posttraumatisk stress?

Forsker: Trond Idås

Tildelt støtte: 2016

Arbeids-/studiested: Trond Idås

Kontakt: trond.idaas@nj.no

Få tak i rapport: trond.idaas@nj.no

Sammendrag:

 

Målet med prosjektet var todelt:

  • Analysere resultatene fra 22. juli-undersøkelsen for å kartlegge hvilke faktorer i arbeidsmiljøet i redaksjonene som bidro til at journalister opplevde posttraumatisk vekst i etterkant av dekningen av terrorhandlingene.

  • Videreutvikle spørreskjemaet som ble sendt journalistene som deltok i dekningen av terrorhandlingene, spesielt når det gjaldt arbeidsmiljøets betydning.

Analysen viste at anerkjennelse fra kolleger og ledelse var den formen for sosial støtte som i sterkest grad bidro til posttraumatisk vekst blant journalistene. Undersøkelsen tyder altså på at redaksjonene kan bidra til at medarbeiderne opplever å komme styrket ut av dekningen av krevende saker ved å bygge opp en kultur hvor man er bevisst å gi kolleger anerkjennelse for innsatsen de har gjort. Resultatene viste videre at det særlig er den uformelle kontakten kolleger imellom som er viktig i denne sammenheng, ettersom det å faktisk ha mottatt støtte gjennom organisert oppfølging gjennom gruppesamtaler eller profesjonell debrief ikke hadde signifikant effekt på opplevelsen av vekst. Undersøkelsen viste heller ingen signifikant sammenheng mellom opplevd støtte, som vil si at man har en opplevelse av at kollegene er støttende uten nødvendigvis å sette ord på det, eller at de er der dersom man er om hjelp, og posttraumatisk vekst.