1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2017

Avslutta forskingsprosjekt

Humor og religion – konflikt, dialog, endring

Forsker: Pål Ketil Botvar, Ann Kristin Gresaker, Olav Hovdelien

Tildelt støtte: 2017

Arbeids-/studiested: Universitetet i Agder

Kontakt: pal.k.botvar@uia.no

Få tak i rapport: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/69

Sammendrag:

Hva mener nordmenn om religionshumor? Og hvilke vurderinger gjør komikere i forbindelse med humor om
religion? På hvilken måte fremstilles religionshumor i dagens mediehverdag? Hvordan forholder ulike religiøse
miljøer seg til humor om deres egen trosretning? Det er liten tvil om at koblingen mellom religion og humor noen
ganger kan være betent. Religion er ikke alltid til å spøke med. Samtidig finnes det mange eksempler på at religion
og humor ikke trenger å stå i et motsetningsforhold, men at det foregår forhandlinger om hvordan humor og religion
kan tilpasse seg til hverandre. Det er også mye humor i religiøse miljøer. Denne boken tar for seg møtet mellom
humor og religion i ulike sammenhenger.

Boken inneholder et knippe bidrag skrevet av personer fra ulike fagfelt med kompetanse på religion, medier og
humor. Praktikere på humorfeltet er representert gjennom intervjuer med standupkomikere. Boken retter seg mot
alle som er opptatt av religionens rolle i humorsammenhenger, mot praktikere på mediefeltet og religionsfeltet, politikere og andre beslutningstakere, og mot studenter i samfunnsfag, religionsfag og medievitenskap.