1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2017

Avslutta forskingsprosjekt

Produktplassering i norsk TV-drama

– en analyse av relasjonen mellom kreative og kommersielle aktører.

Student: Anne Lie-Hetland

Tildelt støtte: 2017

Studiested: Høgskolen i Innlandet

Kontakt: alhetland@gmail.com

Lenke til masteroppgave: Produktplassering i norsk TV-drama