1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning

Avslutta forskingsprosjekt

Publikum, publikum, publikum! - Et studie af NRKs nyhedsformidling i en fragmenteret offentlighed

Student: Frederik Holm Højvang Rasmussen

Tildelt støtte: 2017

Studiested: Universitet i Oslo

Kontakt:

Lenke til masteroppgave: https://www.duo.uio.no/handle/10852/58336

Sammendrag:

I dagens medielandskab har publikum adgang til et større medietilbud end nogensinde før. Det har bidraget til at publikum fragmenteres på tværs af et stadig større antal kanaler og platforme, hvilket har gjort det sværere for etablerede medier at nå ud til publikum med sit indhold. Samtidig kan fragmentationen af publikum bidrage til at polarisere samfundet og den offentlige debat, hvilket kan være et demokratisk problem. Dette studie undersøger hvordan NRK, som public service broadcaster imødekommer disse udfordringer, med et særligt fokus på organisationens nyhedsformidling. Med et fokus på det strategiske niveau spørger opgaven hvordan NRK laver og distribuerer nyheder til et fragmenteret publikum. Opgaven har identificeret fire overordnede strategier som NRK benytter sig af, for at møde fragmentationen af publikum. For det første har NRK etableret et univers bestående af en bred vifte af kanaler og platforme, og en særskilt nyhedsmærkevare kaldet ”først – med hele bildet”. For det andet benytter NRK sig af en række tabloide greb for at gøre sine nyheder mere attraktive for publikum. For det tredje har platformekspansionen til sociale medier budt på en række redaktionelle og publicistiske udfordringer for NRK. For at imødekomme disse udfordringer benytter NRK sig af en distributionsstrategi, som har til hensigt at lede publikum tilbage til NRKs egne platforme. For det fjerde benytter NRK publikumsdeltagelse som et værktøj for at skabe ekstra engagement omkring-, interesse for- og spredning af NRKs journalistiske produkter. For at belyse dette, har jeg primært benyttet mig af kvalitative interviews med ti ansatte i NRK, som alle har en strategisk- og/eller redaktionel funktion. Som supplement til interviewene har jeg analyseret en række interne og offentligt tilgængelige NRK dokumenter, mens kvantitative data fra Kantar TNS er blevet benyttet for at illustrere fragmentationen og give baggrund til analysen af NRKs strategier.