1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2017

Avslutta forskingsprosjekt

Personalisering av nyheter på nettaviser

– En kvalitativ undersøkelse av brukere av adressa.no sine holdninger til personaliserte nyheter

Student: Stian Kristoffer Sande

Tildelt støtte: 2017

Studiested: NTNU

Kontakt: stian.sande@gmail.com

Lenke til rapport: Personalisering av nyheter på nettaviser