1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning

Pågåande forskingsprosjekt

Disse får medieforskningsmidler i 2022

Søker

Tittel på prosjekt

Innvilget beløp

UNIVERSITETET I OSLO - Taina Bucher

Den overvåkende borger i plattformsamfunnet

560 000

HØGSKOLEN I INNLANDET - Olav Marius Øfsti

Mangfold i det norske hjemmemarkedet for film

200 000

UNIVERSITETET I AGDER - Martin Engebretsen

Helserådgivning i sosiale medier: Nye praksiser, nye muligheter, nye utfordringer

480 000

UNIVERSITETET I BERGEN - Kristine Jørgensen

Dataspilleres erfaringer med spillkulturen som politisk arena

340 000

NTNU SAMFUNNSFORSKNING - Beate Hygen

Fortnite, belønningsmekanismer og problematisk spilling

250 000

UNIVERSITETET I OSLO - Joakim Johansen Østby

Skeive spillutviklere og spillere: en studie av hvordan spillutvikling, dataspilling og spillkulturen kan bidra til mangfold og inkludering av unge skeive i Norge

230 000

NORDISKE MEDIEDAGER - Silje Hammersland

Medieundersøkelsen 2022

250 000

SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER - Birgitte P. Haanshuus

Gammelt hat i nye medier: En studie av antisemittisme, mediepraksiser og uklare grenser i den digitale offentligheten

120 000

HØGSKOLEN I VOLDA - Lars Julius Halvorsen

Nisjemedienes bidrag til mediemangfoldet

360 000

STIFTINGA VESTLANDSFORSKNING - Gilda Seddighi

En inkluderende møteplass for dataspill: støtteaktørenes bidrag i regulering av dataspill

449 000

UNIVERSITETET I STAVANGER - Helle Sjøvaag

Norsk medieforskerkonferanse 2022

55 000

UNIVERSITETET I OSLO - Cristina Archetti

Samlende eller splittende? Betydningen av medieframstillinger av innvandrere for integrering

650 000

TROND IDÅS

Sporene fra 22. juli-dekningen - 10 år etter

135 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Anne Jacobsen Rike

Bruk av underholdningsmedier under koronapandemien

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Ina Hermansen Wister

Kildekritikk, falske nyheter og deepfakes - En kvalitativ studie om hvordan mediemyndigheters undervisningsopplegg fungerer i videregående skole

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Henning Good

Digital Frakobling - En kvalitativ studie av sosiale medier og produktivitet

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Beate Felde

Facebookgruppers funksjon i Vindmøllekampen

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Mathilde Valvatne

TikTok - den ultimate musikkplattformen?

26 000

MASTERGRADSSTIPENDIAT - Constance Averlid

Instagram, influencere og intimitet

26 000