1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Det store mediebildet

Film-Norge: et sosiologisk blikk på det norske filmfeltet

Student: Johan Kaos Nåden Dyrstad

Tildelt støtte: 2016

Studiested: Høgskolen i Lillehanmmer

Kontakt:

Lenke til masteroppgaven: https://web.archive.org/web/20180820084746/http://kaos.lol/pages/13