1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Det store mediebildet

Et annonse- og mediemarked i endring – hva avgjør allokeringen av reklamekronene?

Forsker: Håvard Rønnevig Bakken

Tildelt støtte: 2017

Arbeidssted: ANFO Annonsørforeningen

Kontakt:

Rapport: Et annonse- og mediemarked i endring