1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Det store mediebildet

Personalisering av nyheter på nettaviser

– En kvalitativ undersøkelse av brukere av adressa.no sine holdninger til personaliserte nyheter

Student: Stian Kristoffer Sande

Tildelt støtte: 2017

Studiested: NTNU

Kontakt:

Lenke til rapport: Personalisering av nyheter på nettaviser