1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Alle kan nominere journalister til menneskerettspris

Seks personer står på en scene. Juryleder til venste og prisutdeler til høyre i bilde med fire prisvinnere mellom seg. På storskjerm bak vises bilder fra vinnerprosjektet og prisvinnernes navn.
Vinnerne i 2022 fikk prisen utdelt på Pressens hus. Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementets menneskerettighetspris for journalister skal igjen deles ut til en eller flere journalister som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Alle kan foreslå kandidater til prisen.

Prisen skal inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål, og bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettigheter. Det journalistiske arbeidet skal ha vært publisert i norske medier. 

– Å løfte fram enkeltmenneskers historier, og gjennom det avdekke kritikkverdige forhold, overgrep og brudd på rettssikkerheten, vil alltid være noe av det viktigste i journalistikken. Det handler om å gi en stemme til dem som sjelden eller aldri blir hørt. Derfor er jeg glad for at vi med denne prisen både anerkjenner de dyktige journalistene, og viser hvilken viktig rolle pressen har i et demokratisk samfunn, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.  

Det er mulig å nominere både enkeltjournalister og journalister som har samarbeidet om et prosjekt.

Prisen består av en pengegave på 100 000 kroner og et trykk av kunstneren Cathrine Alice Liberg.

Uavhengig jury

Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury. Juryen er oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet, og består av Arne Blix (jurist og tidligere redaktør), Hege Lamark (pensjonert dosent i journalistikk) og Kiran Aziz (leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning).  

I vurderingen av kandidater skal juryen blant annet vektlegge betydning og effekt i samfunnet, journalistisk kvalitet i metode og presentasjon, og etiske og juridiske momenter. Grad av originalitet og journalistisk innsats, og bidrag til å utvikle journalistikk på et institusjonelt nivå, vektlegges også. Juryen ser i tillegg på andre trekk ved det journalistiske arbeidet.

Forslag kan sendes til Medietilsynet

Den som vil nominere kandidat(er) til prisen, kan sende forslag på e-post til post@medietilsynet.no innen 21. juni 2024. 

Kultur- og likestillingsdepartementets menneskerettighetspris for journalister er delt ut annethvert år siden 2006. Vinneren i 2022 var Stavanger Aftenblads redaksjonelle lagarbeid for prosjektet «Politimakt mot barn». Årets vinner blir offentliggjort til høsten.  

Medietilsynet er sekretariat for juryen. Mer informasjon om prisen og en oversikt over tidligere vinnere finnes på Medietilsynets nettside.

  Abonner på nyheter (RSS)