1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

De nordiske mediemyndighetene møttes for å dele erfaringer

Medietilsynet deltok 5. - 6. september på et nordisk møte i København sammen med mediemyndighetene fra Danmark, Sverige, Finland og Island. Her delte landene sine erfaringer knyttet til mediestøtteordninger, kritisk medieforståelse og mediereguleringer.

– De nordiske landene har mye til felles innen mediefeltet, og det er viktig å lære av hverandre for på en best mulig måte å støtte opp under vårt samfunnsoppdrag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Norden har mye å vise til innen ytrings- og pressefrihet

Medietilsynet orienterte om de foreslåtte endringene i de norske mediestøtteordningene, etterfulgt av statusrapporter fra de øvrige nordiske landene. Andre temaer som ble gjennomgått var endringer i de ulike landenes medie- og kringkastingslover, europeiske reguleringer og europeisk samarbeid mellom mediemyndighetene.

– Norden har mye å vinne på samarbeid og koordinering, både innen Norden og EU. I europeisk sammenheng er vi små nasjoner, men vi har mye å vise til innen ytringsfrihet og pressefrihet, sier Velsand.

  Abonner på nyheter (RSS)