1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Distributørene overtar ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilmer

Et nytt lovforslag vil avvikle den statlige forhåndskontrollen av kinofilm. Forslaget innebærer at distributørene overtar ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilmene. – Medietilsynet har lenge jobbet for en slik løsning, og mener dette er en viktig modernisering av regelverket, sier direktør Mari Velsand.

Frem til nå har Medietilsynet satt aldersgrenser før filmene har blitt vist på norske kino, mens kringkastere som TV 2 og NRK selv setter aldersgrenser på programmene sine.

- Med lovendringen som nå er foreslått, likebehandles aktørene. Samtidig skal Medietilsynet fortsatt utarbeide retningslinjer og kontrollere at aldersgrenser blir satt i tråd med regelverket, sier Velsand. Medietilsynet kan overprøve aldersgrensene fastsatt av en distributør, for eksempel etter tips fra publikum.

– Vi starter nå arbeidet med å oppdatere retningslinjene og legge en god plan for opplæring og veiledning av distributørene, før lovendringen trer i kraft, sier Velsand.

Les mer om lovforslaget fra Kultur- og likestillingsdepartementet her, som skal behandles av Stortinget, etter alt å dømme før sommeren.

Slik settes aldersgrensene i dag

Bildeprogramloven skal verne mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. I tillegg skal loven sikre retten som barn og unge har til informasjon og tilgang til medieinnhold. Loven tredde i kraft 1. juli 2015 og blir forvaltet av Medietilsynet.

De norske aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilm. For alle andre bildeprogrammer blir aldersgrensen satt av bildeprogramdistributøren (den som har rettighetene til programmet i Norge). Aldersgrensen blir satt etter retningslinjene fra Medietilsynet.

Les mer om aldersgrenser og vernetiltak på Medietilsynets nettsider

  Abonner på nyheter (RSS)