1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Filmdistributør får åtvaring frå Medietilsynet for feil aldersgrense

Medietilsynet meiner at filmdistributøren har handla aktlaust ved å sette for låg aldersgrense, og gir derfor distributøren ei åtvaring.
Medietilsynet meiner at filmdistributøren har handla aktlaust ved å sette for låg aldersgrense, og gir derfor distributøren ei åtvaring.

Medietilsynet har vedtatt at filmen «The kerala Story» skal ha aldersgrense 15 år, etter at distributøren først hadde sett aldersgrense 12 år. – Medietilsynet meiner dette var eit klart brot på reglane om aldersgrenser. Medietilsynet gir derfor Green Chili Entertainment ei åtvaring, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet kontakta distributøren Green Chili Entertainment for å få filmen The Kerala Story tilsend same dagen som filmen hadde premiere 26. mai.

– Vi ønskte å gjennomføre eit tilsyn fordi vi mistenkte at aldersgrensa var sett feil basert på informasjon vi hadde om filmen og aldersgrenser som var sette i andre land, seier Sekkelsten.

Første åtvaring frå Medietilsynet etter regelendringar 1. januar

«The Kerala Story» er ein fiksjonsfilm basert på verkelege hendingar. Filmen handlar om korleis kvinner blir rekrutterte for å jobbe for Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Filmen inneheld enkelte scener som viser blodige avrettingar og avkapping av kroppsdelar. Sjølv om desse scenene blir viste på noko avstand, er dei likevel tydelege. I tillegg skildrar filmen fleire scener der kvinner blir valdtatt.

– Medietilsynet meiner at aldersgrensa på denne filmen må endrast frå 12 til 15 år. Vi meiner 12-årsgrense på denne filmen er eit klart brot på retningslinjene for aldersklassifisering. Vi meiner distributøren har handla aktlaust i dette tilfellet og gir derfor distributøren ei åtvaring, seier Sekkelsten.

Dette er det første vedtaket i Medietilsynet om å endre ei aldersgrense og også første sanksjonen overfor ein kinofilmdistributør etter at distributørane sjølve begynte å sette aldersgrenser frå 1. januar. Fram til nyttår blei dette gjort av Medietilsynet. Medietilsynet har totalt gjennomført tilsyn med 28 kinofilmar etter nyttår.

– Så langt har vi hatt få brot på retningslinjene. Det tyder på at distributørane jamt over handterer den nye oppgåva på ein god måte, seier Sekkelsten.

Populære filmar retta mot barn og unge blir prioriterte ved tilsyn

Medietilsynet følger jamleg med på kinofilmtilbodet og vurderer heile tida kva filmar som skal takast inn til vurdering for tilsyn. Dersom kinofilmdistributørane er usikre på kva aldersgrense dei skal setje, kan dei få hjelp frå Medietilsynet.

Nokre av kriteria for å velje ut filmar til tilsyn:

  • potensial for mange besøkande
  • filmar som særleg rettar seg mot barn og unge
  • krevjande tematikk
  • filmar der det er mistanke om at aldersgrensa kan vere feil, basert på blant anna sjanger, erfaring med liknande type film, sprikande vurderingar av filmar i andre land og klager frå publikum

Les meir om kriteria for korleis dei ulike aldersgrensene blir fastsette

  Abonner på nyheter (RSS)