1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Lokale radio- og tv-kanalar kan nå søke støtte til å lage lokale program

Medietilsynet skal fordele til saman over tjue millionar kroner til lokale radio- og tv-kanalar i løpet av 2023. Illustrasjonsfoto Ketil Blom / Medietilsynet.

Medietilsynet skal fordele fleire millionar kroner i støtte til lokalkringkastarar som skal lage lokale program. – Sidan lokalkringkastarane har avgrensa økonomi, sørger denne støtta for at lokale kringkastarar kan produsere program som det elles hadde vore vanskeleg å få laga, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Lokalradio og lokal-tv kan søke om programstøtte, støtte til kompetanse- og utviklingstiltak og investeringsstøtte til å bygge ut lokale DAB-nett for å digitalisere lokalradio. Søknadsfristen er torsdag 9. mars.

Regjeringa har sett av til saman 22,2 millionar kroner i støtte til lokalkringskasting. Om lag halvparten av støtta går til å digitalisere lokalradio, resten går i hovudsak til program- og utviklingsstøtte for lokalradio og lokal-tv.

Lokalradio har allereie søkt om driftsstøtte for 2023, og Medietilsynet vil tildele denne støtta om kort tid.

Les meir om støtteordninga for lokale lyd- og bildemedier på Medietilsynets nettsider.

For meir informasjon om støtteordninga: Ta kontakt med seniorrådgivar Jon Stjernstedt.

  Abonner på nyheter (RSS)