1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til lokalkringkasting

Tilskotsordninga har som hovudmål å bidra til mediemangfald, ytringsfridom og å styrke den demokratiske funksjonen dei lokala lyd- og biletmedia har i samfunnet.

Eit sterkt lokalt radio- og tv-tilbod styrker mediemangfaldet, og støtteordninga skal bidra til å oppretthalde dette tilbodet.

Den digitale overgangen er krevjande for lokalradioar med små ressursar, og det er framleis eit stort behov for å støtte overgangen til digitale sendingar.

Medietilsynet administrerer og saksbehandlar støtteordninga ved å motta søknader, kartlegg kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søkjer skal få.

Søknader om tilskott blir lagt fram for Fagutvalget for tilskott til lokale lyd- og bildemedium. Utvalet gir innstilling til Medietilsynet som fattar endeleg vedtak.

 

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Logg på Min side og søk støtte til lokalkringkasting
hus min side png sort 60x60.png Har du ikkje tilgang til Min side? Registrer deg her.

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om tilskudd for lokale lyd- og bildemedier

2023:

Lokale radio- og tv-kanalar kan nå søke støtte til å lage lokale program

2022:

Medietilsynet fordeler mediestøtte: Lokale radio- og tv-kanaler får 13 millioner for å digitalisere og lage nye program

2021: 

Medietilsynet foreslår nye støtteordningar

Medietilsynet forlenger FM-konsesjonane for lokalradio med fem nye år

Medietilsynet har fordelt støtte til lokalkringkasting: Halvparten går til å digitalisere lokalradio  

2020: 

Medietilsynet fordeler over 20 millioner kroner til lokale radio- og tv-kanaler 

Over 20 millioner kroner til lokalkringkasting 

Kulturdepartementet foreslår regelendring: Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering