1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet varsler at Sámimag må betale tilbake støtte

Medietilsynet avslår Sámimags søknader om støtte for 2019 og 2020 etter Medieklagenemndas vedtak om at den samiske avisen ikke oppfylte kravet om minst 48 årlige utgaver. Sámimag har mottatt et forhåndsvarsel fra Medietilsynet om å betale tilbake en del av den tidligere utbetalte støtten.

Sámimag har tidligere fått utbetalt totalt 11,9 millioner kroner i støtte for 2019 og 2020 gjennom støtteordningen for samiske aviser. Medieklagenemnda konkluderte i desember i fjor at Sámimag ikke oppfylte kravene om minst 48 årlige utgaver for støtteårene 2019 og 2020. Medietilsynets vedtak for 2019 og 2020 ble dermed gjort ugyldige.

– Som følge av Medieklagenemndas vedtak, har Medietilsynet vedtatt å avslå Sámimags søknader for 2019 og 2020. I tillegg har vi sendt et forhåndsvarsel til Sámimag om at avisen må betale tilbake 4,4 millioner kroner, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Beløpet er fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering.

Medietilsynet gir ikke dispensasjon til Sámimag 

Sámimag er et nett- og papirmagasin som drives av iSámi.Press. Avisen publiserer i hovedsak samiskspråklig innhold og kom inn i støtteordningen for samiske aviser fra 2019.

Formålet med støtteordningen for samiske aviser er å legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. Medietilsynet forvalter støtteordningen.

Medietilsynets vedtak om å gi støtte til Sámimag for 2019 og 2020 ble påklaget til Medieklagenemnda av den samiske forlegger- og avisforening Sálas, som organiserer de samiske avisene Ávvir og Ságat. Etter at Medieklagenemnda i desember 2021 gjorde Medietilsynets vedtak om å gi Sámimag støtte for 2019 og 2020 ugyldige, mottok Medietilsynet søknader fra Sámimag om å gi dispensasjon slik at avisen likevel kunne motta støtte for 2019 og 2020.

– Vi mener det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. Det er kun i helt spesielle tilfeller dette kan gjøres, sier Sekkelsten.

Sámimag har mulighet til å klage på vedtaket om å ikke gi avisen støtte for 2019 og 2020. I tillegg får avisen mulighet til å uttale seg om forhåndsvarselet om å kreve tilbake 4,4 millioner kroner i støtte, før Medietilsynet fatter endelig vedtak om tilbakebetaling.

  Abonner på nyheter (RSS)