1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Ny rapport om avsendermangfold fra Medietilsynet: Konsolideringen i avismarkedet fortsetter

Selv om de største medieaktørene styrker sin posisjon, har Norge fortsatt et solid mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både lokalt og nasjonalt. Foto Medietilsynet

De tre største konsernene kontrollerte 72,5 av det totale avisopplaget i Norge ved utgangen av 2021, viser en ny rapport fra Medietilsynet. Det er en økning på 0,5 prosentpoeng fra året før. Samtidig holder antallet norske aviser, radio- og tv-kanaler seg stabilt.

– Selv om de største medieaktørene styrker sin posisjon, har vi fortsatt et solid mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både lokalt og nasjonalt. Disse mediene er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen, som vi må sørge for å opprettholde, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Konsernene har styrket sin markedsposisjon de siste årene

Schibsted er landets største aviseier målt i opplag, med 29,7 prosent av det totale opplaget, og konsernet økte sin andel med 0,7 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Størst økning hadde VG+, fra 220 000 i 2020 til 257 000 i 2021, en økning på 16,5 prosent.

Amedia reduserte sin andel av totalopplaget med 0,2 prosentpoeng, til 28,5 prosent. Polaris Medias andel av totalopplaget var 14,2 prosent i 2021, det samme som året før. En jevn vekst i opplag fordelt på flere aviser veide opp for redusert opplag i andre aviser.

De tre konsernene har de siste årene i sum økt sine markedsandeler, fra å kontrollere 64,1 prosent av det samlede opplaget i 2017, til 72,5 prosent i 2021.

– Gjennom en krevende digital transformasjon kan konserneierskap bidra til at også små aviser klarer å omstille seg og sikre et fremtidig driftsgrunnlag, noe som er positivt for mediemangfoldet. Men samtidig er det viktig å overvåke at økt konsolidering ikke får negative konsekvenser. Når en stadig større andel av opplaget kontrolleres av de største aktørene, er det viktig for mangfoldet at avisene beholder sin egenart, sier Velsand.

Totalt var det 234 aviser i Norge i 2021, fire færre enn året før. 211 av avisene er lokale eller regionale, mens 23 retter seg mot det nasjonale markedet.

Stabilt i radio- og fjernsynsmarkedet

I det nasjonale radiomarkedet er situasjonen stabil. De tre største aktørene, NRK, NENT og Bauer Media, kontrollerte hele markedet i 2021, målt i markedsandel av lyttere. NRK er fortsatt størst, og økte sin markedsandel med 1,7 prosentpoeng fra 2020 til 2021.

De seks største aktørene har til sammen 36 prosent av konsesjonene i lokalradiomarkedet og de nyeste tallene fra Medietilsynet viser at det eksisterer 232 FM-konsesjoner og 330 DAB-innholdskonsesjoner. Målt i antall var det 77 flere konsesjoner i februar 2022 enn ved utgangen av 2021.

Antall tv-eiere og deres markedsandeler har vært stabilt fra 2020 til 2021. Mens NRK og TV 2 begge økte sine markedsandeler i 2021 med til sammen to prosentpoeng, hadde Discovery en tilbakegang på ett prosentpoeng. Discovery har dermed tapt markedsandeler siden 2018.

Avsendermangfoldet i det norske mediemarkedet:

  • De tre største eierne i avismarkedet (Schibsted, Amedia og Polaris) kontrollerte 72,5 prosent av det totale avisopplaget ved utgangen av 2021, en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2020.
  • Antall konserneide aviser økte med én i 2021, til 155 aviser. Antall aviser utenfor konsern ble redusert fra 84 i 2020 til 79 i 2021.
  • Det var 234 medietilbydere i det norske avismarkedet i 2021, fire færre enn året før. 211 tilbydere er rettet mot lokale eller regionale markeder og 23 mot det nasjonale markedet.
  • De tre største radioaktørene, NRK, NENT og Bauer Media, hadde 100 prosent av markedet i 2021 målt i markedsandel av lyttere. NRK er fortsatt den største aktøren, og økte sin markedsandel med 1,7 prosentpoeng fra 2020 til 2021.
  • De seks største aktørene har til sammen 36 prosent av konsesjonene i lokalradiomarkedet. Målt i antall var det 77 flere konsesjoner i februar 2022 enn ved utgangen av 2021.
  • Det norske tv-markedet er stabilt målt både i antall eiere og markedsandeler basert på seertall. Allmennkringkasterne NRK og TV 2 økte begge sine markedsandeler i 2021, med til sammen to prosentpoeng. Discovery hadde en nedgang på ett prosentpoeng i 2021, og har dermed tapt markedsandeler siden 2018.

Les hele rapporten her

Om rapporten

Rapporten om avsendermangfoldet i norske medier er en del av Mediemangfoldsregnskapet, som utarbeides av Medietilsynet. Mediemangfoldsregnskapet kartlegger mediemangfold langs tre dimensjoner: Avsender, bruk og innhold.

Les mer om Mediemangfoldsregnskapet her

  Abonner på nyheter (RSS)