1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Nytt læringsopplegg skal hjelpe ungdom å forstå hvorfor de blir hektet på mobilen

Jana Jeličić og Frid-Lorine Danielsen Aarnes i andre trinn ved Hvam videregående skole tester nytt læringsopplegg. Foto: Rune Valle.
Jana Jeličić og Frid-Lorine Danielsen Aarnes i andre trinn ved Hvam videregående skole tester nytt læringsopplegg. Foto: Rune Valle.

Et nytt spillbasert undervisningsopplegg skal øke ungdoms bevissthet rundt egen tidsbruk på nett. Opplegget er utviklet av Medietilsynet i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Undervisningsopplegget «Hekta?» er beregnet på elever i videregående skole.

– Digitale medier er en sentral del av barn og unges hverdag, både hjemme, på skolen og i fritiden. Kunnskap om teknologien og hvordan den stimulerer hjernen, tilfredsstiller sosiale behov og kommersiell påvirkning er viktig for å ta kontroll over egen tidsbruk og styre egen mediehverdag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.         

Tre av ti barn og unge ønsker å logge av oftere

90 prosent av norske 9–18-åringer er på ett eller flere sosiale medier, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Tre av ti svarer at de skulle ønske de klarte å logge av oftere, mens sju av ti mener at de får for mye reklame gjennom disse tjenestene.

– Vi ønsker at det nye undervisningsopplegget skal gjøre ungdom bedre i stand til å se sammenhengene mellom markedsmekanismer og egen mediebruk, sier Mari Velsand.

Målgruppen har bidratt til å utvikle spillet

«Hekta?» legger til rette for spillbasert læring i et kodekammer («escape room»). Her skal spillerne sammen løse en rekke problemer for å komme seg ut av «låste» rom. Elevene må leve seg inn i en typisk hverdag for norsk ungdom, og møter fire rom som representerer teknologien, hjernen, det sosiale og pengene. Etter at spillet er ferdig, skal elevene fordype seg i hvert sitt rom. Deretter skal de i grupper løse ulike praktiske oppgaver ved hjelp av de fire perspektivene som de er blitt kjent med i rommene.

Målgruppen selv har vært involvert i utviklingen av undervisningsopplegget, både gjennom undersøkelser og brukertester på skoler.

– Spillet utfordrer og aktiviserer elevene på måter de både kjenner og setter pris på. Det øker engasjement og mestringsfølelse rundt et tema som fort ellers kan bli veldig tørt og teoretisk, sier Rune Valle, lektor og programfagslærer i medier og kommunikasjon ved Hvam videregående skole i Nes kommune, der opplegget er testet.

– Kreativ, motiverende og morsom undervisning 

Elevene fra medier og kommunikasjon i tredje trinn ved Hvam videregående skole beskriver undervisningsopplegget som kreativt, motiverende og morsomt.

– «Escape room» er veldig gøy å jobbe med. Det gir et annet engasjement enn en vanlig A4-undervisning. Jeg merker at det å jobbe på en helt annen måte gir mer energi til å faktisk lære meg stoffet vi går igjennom, sier elev Silje Abrahamsrud.

Medelev Kristian Østby Brandser påpeker at spillet på sitt beste gjør at en lever seg inn i temaene i undervisningen, og at det gir en god forståelse av abstrakte konsepter.

Målet er økt kritisk medieforståelse

Undervisningsopplegget «Hekta?» er utviklet i tråd med den nye læreplanen, med særlig vekt på det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Opplegget ivaretar også flere av kompetansemålene i samfunnskunnskap, og kan brukes i mediefag i videregående skole.. Målet er å øke elevenes kritiske medieforståelse.

– Temaene som tas opp og behandles er viktige i et bredt perspektiv. Opplegget er utformet for å kunne tilpasses og brukes i mange forskjellige fag, både på ungdomstrinn og videregående, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Se undervisningsoppleggget Hekta? Et kodekammer om din digitale hverdag her

Slik er 9–18-åringenes digitale hverdag

  • 90 prosent er på ett eller flere sosiale medier.
  • Nesten tre av ti som bruker sosiale medier skulle ønske de klarte å logge av oftere. Over halvparten av jentene på videregående skole som bruker sosiale medier skulle ønske at de klarte å logge av oftere.
  • Rundt en tredjedel som bruker sosiale medier har angret på noe de har delt.
  • Barn og unge bruker sosiale medier oftest til å «chatte med venner». Over åtte av ti gjør dette daglig.
  • Sju av ti mener de får for mye reklame i sosiale medier.
  • 40 prosent har opplevd at noen har skrevet en stygg kommentar til dem på nett i løpet av det siste året.

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet). Data er samlet inn og tilrettelagt av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

  Abonner på nyheter (RSS)